ISSN 2457 - 3973

Dispoziție privind închiderea circulației rutiere pe strada V. A. Urechia din Piatra-Neamț

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ
D I S P O Z I Ţ I E
privind închiderea circulaţiei rutiere pe strada V.A. Urechia din Municipiul Piatra-Neamţ
În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea
efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluționa şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;
În conformitate cu prevederile art.5, alin.7, din OUG nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice,
PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ
Având în vedere avizul favorabil al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr.298321 din 17.08.2023 înregistrat la sediul instituţiei noastre cu nr. 33906 din 18.08.2023;
În baza Referatului înregistrat sub nr.33908 din 18.08.2023, prin care Direcția Patrimoniu – Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propune închiderea circulaţiei rutiere pe strada V.A. Urechia din Municipiul
Piatra-Neamţ, în vederea desfășurării evenimentului ”Urbea Food Fest”, şi în conformitatecu prevederileart. 155, alin.1 lit.(d),alin.5 lit.(a) şiale art.196alin.1 lit.(b)din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,
D I S P U N
ART. 1 – Se închide circulaţia rutieră pe strada V.A. Urechia din Municipiul Piatra-Neamţ începând cu data de 18.08.2023 orele 18:00 până în data de 20.08.2023 orele 23:00, condiționat de respectarea prevederilor avizului Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr.298321din 17.08.2023.
ART. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de către S.C. Publiserv S.A, iar Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală a Municipiului Piatra-Neamţ vor pune în aplicare prevederile
prezentei.
ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Patrimoniu, pentru luarea la cunostinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ, Poliţia Locală a Municipiului Piatra-Neamţ și S.C.Publiserv S.A.
PRIMAR                 Contrasemnează
Andrei CARABELEA               SECRETARUL                                       GENERAL AL MUNICIPIULUI
                                Oana-Roxana CATZAITI
Nr.
Din 18.08.2023
X.DP/BASL/CFL/FP/4ex. 18.08.2023

Articolul anterior

Deputatul Cozmanciuc anunţă a opta tranşă din „Sprijin pentru România”

Articolul următor

Incendiu devastator la Tarcău care a distrus două gospodării (foto-galerie)

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cel mai popular