ISSN 2457 - 3973

Dispoziţie privind interzicerea desfacerii și comercializării de băuturi alcoolice în zona apropiată stadionului „Ceahlăul”

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL

MUNICIPIULUI  PIATRA – NEAMŢ

DISPOZIŢIE

 

Pentru interzicerea desfacerii și comercializării băuturilor alcoolice în zona apropiată stadionului „Ceahlăul” din Municipiul Piatra Neamț în data de 31.08.2023

În temeiul prevederilor art.3, alin.(1) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ” prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice ” ;

În conformitate cu prevederile art.15,lit.(c),din Legea 60/1991(r)(a) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

 

Având în vedere adresa nr. 3435660/28.08.2023 a Inspectoratului de Jandarmi Județean ”General de brigadă Constantin Stavăr” Neamț, înregistrată la Primăria Municipiului Piatra-Neamţ cu nr. 35199/28.08.2023, prin care ne aduce la cunoștinţă faptul că în data de 31.08.2023 începând cu orele 17.00 pe stadionul “ Ceahlăul “ din Municipiul Piatra Neamţ se va disputa meciul de fotbal din cadrul competiției Cupa României, dintre echipele :

A.C.S.M. Ceahlăul Piatra Neamț – A.S. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ

Văzând referatul înregistrat cu nr.35199/29.08.2023, prin care Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propune interzicerea desfacerii și comercializării de băuturi alcoolice în zona apropiată stadionului „Ceahlăul” în data de 31.08.2023, între orele 15.00 – 19.00.

În conformitate cu prevederile art.155, alin(1), lit d) și alin(5), lit a), art. 196, alin(1), lit b) din OUG 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ;

DISPUNE :

        ART.1 – Se interzice desfacerea și comercializarea de băuturi alcoolice în zona apropiată stadionului „Ceahlăul” în data de 31.08.2023, între orele 15.00 – 19.00.

         ART.2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, Compartimentului Autorizări Comerciale şi Transport şi Poliţiei Locale a Municipiului Piatra Neamț, pentru luarea la cunoştinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către agenţii economici de profil din zonă.

 

 

Primar,                                                                   Contrasemnează,

Andrei Carabelea                                            Secretarul General al Municipiului

Oana Roxana Catzaiti

 

Nr. 2294 din 29/08/2023

Articolul anterior

Deputatul Ciprian Şerban, mesaj de compasiune pentru victimele de la Crevedia! Parlamentarul cere o anchetă urgentă!

Articolul următor

Lupii lui Calancea la „Neamţ Art Festival”, eveniment cu lansări de carte, concerte, expoziţii şi ateliere (1-3 septembrie)

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cel mai popular