NewsAllert :

  • 8 decembrie 2023

ISSN 2457 - 3973

„Generalul” Florentina Luca-Moise: „Am făcut tot ce ţine de ISJ Neamţ pentru deschiderea Creşei din Speranţa”

În vederea deschiderii Creșei cu sediul în cartierul Speranța, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a anunţat, marţi (26 septembrie), că a întreprins următoarele lucruri:

  1. A solicitat Ministerului Educației suplimentarea planului de școlarizare la învățământul antepreșcolar și ca urmare a aprobării primite, a suplimentat planul de școlarizare pentru Creșa Piatra-Neamț cu două grupe mari (total 40 de locuri).
  2. Domnul director Cira Constantin la ISJ Neamț, a depus spre avizare, cererea și fișa tip pentru extinderea activității Creșei Piatra-Neamț într-un nou sediu, înregistrată cu nr. 10977/7.08.2023. După avizare de către inspectoratul școlar, documentele au fost trimise la ARACIP unde au fost înregistrate cu nr 10370/13.09.2023. Unitatea de învățământ a demarat și procedura de înscriere în Registrul National al furnizorilor de educație timpurie.
  3. Ca urmare a adeverinței ARACIP nr. 10701/25.09.2023, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Neamț cu nr. 13334/26.09.2023, privind includerea în Registrul național al furnizorilor de educație antepreșcolară acreditați începând cu data de 09.2023, a Creșei Piatra Neamț și a structurilor acesteia, inclusiv Creşa Nr. 5 “Lizuca şi Patrocle”, cu sediul în str. Aleea Tineretului, nr. 7, inspectoratul școlar a emis avizul conform pentru modificarea HCL nr. 360/22.12.2022 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, prin adăugarea Creşei Nr. 5 “Lizuca şi Patrocle” cu sediul în str. Aleea Tineretului, nr. 7, ca structură arondată Creşei Piatra-Neamţ în reţeaua şcolară a municipiului Piatra-Neamț.

La această dată, procedura ARACIP a trebuit reluată în vederea schimbării sediului Creşei Nr. 5 “Lizuca şi Patrocle” din str. Aleea Tineretului, nr. 7, în str. Izvoare 151J, conform HCL nr. 251/20.09.2023.

Inspectoratul școlar a întocmit un raport de monitorizare și control în vederea schimbării sediului social al Creșei Nr. 5 “Lizuca şi Patrocle” cu numărul 13137/21.09.2023.

După ce ARACIP va aproba schimbarea sediului unității, se va emite aviz conform pentru schimbarea adresei  în rețeaua unităților de învățământ a municipiului Piatra-Neamț.

  1. A publicat lista posturilor libere de educator-puiericultor, în vederea organizării unui concurs pentru ocuparea acestor posturi la nivelul unității de învățământ.

„Îmi exprim regretul că, nici la această dată, Primăria Piatra Neamț nu a înțeles faptul că, în conformitate cu legislația în vigoare, deschiderea unei noi unități de învățământ, extinderea activității în noi spații sau modificarea sediului social se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea ARACIP și apoi se operează în rețeaua școlară”, a declarat inspectorul şcolar general al ISJ Neamţ, prof. Florentina Luca-Moise.

Reacţia „generalului” Florentina Luca-Moise vine ca urmare a unui comunicat de presă al Primăriei Piatra-Neamţ în care directorul Creşei Piatra-Neamţ este acuzat că refuză să deschidă creşa din cartierul Speranţa.

„Încă din luna iulie, Primăria municipiului Piatra-Neamț a făcut toate demersurile pentru a asigura toate locurile necesare în creșe pentru copiii de vârstă antepreșcolară. Municipiul Piatra-Neamț și-a dus la îndeplinire toate atribuțiile prevăzute de lege pentru deschiderea în bune condiții a creșei din Speranța – „Lizuca și Patrocle” – și a pus în vedere Creșei Piatra-Neamț să-și îndeplinească responsabilitățile pentru a deschide creșa luni, 25.09.2023. Primăria Piatra-Neamț s-a ocupat de amenajarea imobilului în care va funcționa creșa, conform normelor în vigoare: achiziția de mobilier, echipamente și dotări, împrejmuirea curții exterioare și asigurarea unui sistem de supraveghere video, pentru a oferi copiilor și angajaților un grad ridicat de siguranță. Tot pentru a asigura buna funcționare a creșei, Municipiul Piatra-Neamț a alocat fondurile necesare pentru achiziția de materiale educaționale. Din partea ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar) a fost primită o confirmare a deciziei favorabile din cadrul ședinței Consiliului de Administrație pentru înregistrarea și acreditarea Creșei Nr. 5 „Lizuca și Patrocle”. Experții ARACIP au transmis că documentul oficial va fi comunicat în cel mai scurt timp. În același timp, Creșa Piatra-Neamț, unitate de învățământ cu personalitate juridică, avea o serie de atribuții stabilite prin lege pe care să le ducă la îndeplinire pentru deschiderea creșei: asigurarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic și desfășurarea în bune condiții a serviciilor de educație timpurie antepreșcolară, îngrijire, protecție, nutriție și supraveghere a stării de sănătate a copiilor din această creșă – pe care nu le-a dus la îndeplinire, refuzând astfel accesul copiilor în creșa din Speranța. Deși în acest moment creșa este pregătită pentru deschidere, chiar cei care sunt responsabili de buna funcționare a ei refuză să facă acest lucru”, a transmis primăria.

Articolul anterior

Întrerupere temporară furnizare apă în comuna Agapia

Articolul următor

Întrerupere temporară furnizare apă pe mai multe străzi din oraşul Târgu-Neamţ

Un comentariu

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *