ISSN 2457 - 3973

HeidelbergCement Taşca riscă să piardă autorizaţia de mediu! A fost somată de APM Neamţ!

HeidelbergCement Taşca riscă să piardă autorizaţia de mediu în urma poluării cu amoniac, de la începutul acestei săptămâni.

Conducerea Agenţiei de Protecţie a Mediului Neamţ a trimis, joi, o notificare societăţii HeidelbergCement prin care se solicită o serie de documente.

Termenul acordat este 17 mai 2021 iar depăşirea acestuia conduce la ridicarea autorizaţiei de mediu.

Prezentăm mai joi, integral, NOTIFICAREA nr. 1  din 06.05.2021

Prealabilă suspendării autorizaţiei integrate de mediu nr. 6/20.10.2015, Rev. I la data de 2.12.2020 – emisă de APM Neamț pentru activitățile desfășurate de HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA la punctul de lucru din  comuna Tașca (fabrica de ciment), județul Neamț.

Având în vedere adresa Gărzii Naționale de Mediu –Comisariatul Județean Neamţ nr. 1028/05.05.2021, înregistrată la APM Neamţ cu nr. 3935 din 6.05.2021  privind neconformităţile faţă de prevederile Autorizaţiei integrate de mediu nr. /20.10.2015, Rev. I la data de 2.12.2020, constatate cu ocazia controalelor din perioada 3.05.2021 – 5.05.2021 a reprezentanţilor  GNM – CJ Neamţ la punctul de lucru din comuna Tașca – Fabrica de ciment Tașca, județul Neamț, și anume:

  • Nu a raportat accidentul prin intermediul responsabilului de mediu, la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Neamț și la APM Neamț, conform Autorizaţiei integrate de mediu nr. /20.10.2015, Rev. I la data de 2.12.2020, cap. 13, pct.3, lit.b.
  • Apele uzate epurate evacuate în emisar nu se încadrează în prevederile HG 352/2005 – NTPA 001 conform Autorizaţiei integrate de mediu nr. /20.10.2015, Rev. I la data de 2.12.2020, cap. 14, subpct.14.2 Apa;
  • Nu a luat toate măsurile operative pentru prevenirea unor poluări accidentale generate de activitățile desfășurate conform Autorizaţiei integrate de mediu nr. /20.10.2015, Rev. I la data de 2.12.2020, cap.16, subpunct 16.4, lit. a, lit. b, lit. e.

Având în vedere cele constatate, consemnate în Nota de constatare nr. 128/5.05.2021, au fost stabilite măsuri cu termene de realizare în sarcina HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA, pentru remedierea neconformităților:

  • Transmiterea către GNM-CJ Neamț și APM Neamț unui raport în urma analizei împrejurărilor în care s-a produs poluarea accidentală din data de 3.05.2021;
  • Apele uzate evacuate în emisar se vor încadra în prevederile HG 352/2005 – NTPA 001;
  • Se vor lua toate măsurile operative pentru prevenirea unor poluări accidentale generate de activitățile desfășurate pe amplasament;
  • Transmiterea la GNM – CJ Neamț și APM Neamț a unei note informative referitoare la măsurile întreprinse care vizează gestionarea conformă a substanțelor periculoase.

 

Constatându-se încălcarea unor prevederi din Autorizaţia integrată de mediu nr. nr. 6/20.10.2015, Rev. I la data de 2.12.2020, precizate mai sus, în temeiul dispoziţiilor art. 17, alin. (3)  din OUG nr. 195/2005 privind  protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ emite prezenta notificare

Până la data de 17.05.2021 aveţi obligaţia realizării măsurilor menționate mai sus, în vederea conformării cu prevederile Autorizaţiei integrate de mediu nr. 6/20.10.2015, Rev. I la data de 2.12.2020 și a informării APM Neamț și GNM – CJ Neamț asupra realizării acestora.

Vă punem în vedere faptul că în cazul în care nu respectaţi termenul impus în această notificare, APM Neamţ va dispune suspendarea autorizaţiei integrate de mediu nr. 6/20.10.2015, Rev. I la data de 2.12.2020 şi sistarea activităţii.

 

Director Executiv,

Iulian JUGAN


Întocmit,

Şef Serviciu A.A.A. ,                                    

Monica ISOPESCU

Articolul anterior

Bătrâni tâlhăriţi în municipiul Bacău cu 10.000 euro! Autoriii s-au dat reprezentanţii unei firme de telefonie!

Articolul următor

Primarii, directorii de şcoli şi oamenii de afaceri – alături de prefectul George Lazăr în campania de vaccinare.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *