ISSN 2457 - 3973

Majoritatea cluburilor din Piatra Neamț nu au autorizație ISU! La țară, dezastrul e generalizat! Tragedia din Colectiv se poate repeta oricând!!!

Majoritatea cluburilor din Piatra Neamț nu au autorizație ISU de funcționare împotriva incendiilor! În județ, în special în mediul rural, haosul este generalizat! Dacă vă întrebați cum au fost deschise aceste localuri și cum de încă mai funcționează, vă explicăm imediat. Varianta scurtă este: șmecherie tipic românească amestecată cu legislație incompletă!

Varianta mai lungă și cu referire la acte normative începe cu destinația pentru care se solicită autorizație. Așadar, patronii depun acte pentru eliberarea autorizației ISU în care specifică destinația construcției. Pe baza suprafeței clădirii, a numărului de etaje, a infrastructurii se calculează, în baza unei formule exacte, câte uși de intrare/ieșire trebuie să aibă clădirea, care este dimensiunea acestora în vederea evacuării rapide, câte extinctoare trebuie să existe sau dacă trebuie sistem de stingere cu aspersoare în tavan, etc. Toate aceste aspecte încarcă financiar orice construcție motiv pentru care, administratorii încearcă pe orice cale să ascundă destinația exactă a clădirii.

La cluburi cum stă situația? Foarte simplu! Administratorii au autorizație ISU doar pentru activități de bar/restaurant. Pentru astfel de activități, condițiile solicitate pentru avizare sunt relativ mai ușoare decât pentru club/discotecă. Asta pentru că într-un restaurant se stă pe scaune iar capacitatea este mai mică decât într-o discotecă unde în picioare încape de 10 ori mai multă lume. Mai mult, pentru activități de club/discotecă este obligatorie prevederea a minimum două căi de evacuare. Câte cluburi au 2 ieșiri separate?…

Așa că, după șmecheria tipic românească, toate autorizațiile au fost solicitate la ISU pentru bar de capacitate mică (sub 200 persoane) deși acolo, cel puțin la sfârșit de săptămânâ, se înghesuie minim 200 de tineri în club.

Acum, dacă ați fost măcar odată într-un astfel de club, încercați să vă aduceți amite imaginile: o singură ușă de acces în clădire, și aia cât una de apartament, un culoar îngust pe care încap maxim 2 persoane una lângă alta, apoi o ușă similară la intrarea în club. În interior, lejer 200 de persoane la mese, în picioare. Acum, faceți un exercițiu de imaginație sinistru dar real: un incendiu care se extinde cu repeziciune și creează panică, haos. Mai adăugați la acest scenariu faptul că la Spitalul Județean de Urgență stau pacienții cu orele la Unitatea de Primiri Urgențe. Dar să vină zeci de răniți în câteva minute? club 2

Într-un dispreț total față de victimele din Club Colectiv, aproape toți administratorii de cluburi din Neamț au preferat să își țină evenimentele de Halloween. Am fi așteptat, poate, ca măcar o parte din banii încasați să fie donați, dar probabil că iar ”le-a mers prost”. Dacă te uiți pe rolele fiscale ale caselor de marcat îți dai seama de fapt că merg în gol, că sutele de tineri care petrec nu consumă nimic și că acolo este un fel de fundație, nu activitate comercială.

 

”Potere” ISU-Jandarmerie în discotecile din rural!

 

În comunele din județul Neamț, cangrena este generalizată. În orice hrubă, în orice spațiu cu 4 pereți și acoperiș, tinerii se înghesuie la fiecare sfârșit de săptămână. Nici vorbă de autorizații împotriva incendiilor. Doar nu li se poate întâmpla chiar lor… Până se întâmplă și apoi toată lumea dă vina doar pe autorități!

Parcă prevestind ce tragedie avea să urmeze la București, comanda ISU Neamț a dispus un control în mediul rural la toate disco-barurile neautorizate. Echipele de control sunt flancate de jandarmi din motive lesne de înțeles. Și mai mult, controalele se fac pe bâjbâite. La fiecare sfârșit de săptămână, noaptea, se merge în verificări la ghici. Adică unde se aude zgomot și pare a fi o discotecă, cei de la ISU cu jandarmii intră și fac verificările. Amenzile pornesc de la 2500 lei dar legea e păcătoasă și nu le dă dreptul de a aplica și sancțiunea suspendării activității. Mai mult, amenzile au început să fie contestate în instanță de administratorii cu tupeu. Iar un avocat bun ar putea și câștiga procesul. Păi cum, domnule, eu am bar dar ce să le fac eu clienților care s-au ridicat și au început să danseze?…. Doar că se întâmplă în fiecare noapte de vineri, sâmbătă și duminică, iar numărul celor care sunt în interior este de câteva ori mai mare decât cel al scaunelor!

 

Cum se avizează o construcție?

 

În conformitate cu prevederile art. 30 şi art. art. 19, lit. c) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarul ori beneficiarul construcţiei are obligaţia să solicite şi să obţină avizul înainte de începerea lucrărilor execuţie la construcţii noi, de modificare a celor existente şi/sau la schimbarea destinaţiei acestora. Avizul de securitate la incendiu este actul emis de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare.

Totodată, potrivit aceloraşi prevederi, proprietarul ori beneficiarul are obligaţia obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu înainte de punerea în funcţiune a clădirilor ori sapţiilor amenjate în clădiri. Autorizaţia de securitate la incendiu este actul administrativ emis, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, prin care se certifică realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Potrivit Legii, autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale – securitate la incendiu.

Măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt prevăzute în documentaţiile tehnice elaborate de proiectanţi şi sunt puse în operă de executanţii lucrărilor de construcţii.

Avizul şi autorizaţia de securitate la incediu se emit pe baza cererii adresate de proprietarul sau beneficiarul clădirii ori sapţiului amenajat, după verificarea documentaţiilor thnice de proiectare şi execuţie, anexate la solicitare şi verificarea în teren a îndeplinirii măsurilor stabilite în ceea ce priveşte securitatea la incendiu.club 3

Categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt stabilite prin HGR nr. 1739/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestui act normativ, spaţiul la care s-a produs incendiul trebuia autorizat din punct de vedere al securităţii la incendiu, înainte de punerea în funcţiune, în măsura în care:

– are destinaţia de alimentaţie publică şi o suprafaţă desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

– are funcţiunea de comerţ şi o suprafaţă desfăşurată mai mare sau egală cu 400 mp;

– este sală aglomerată (mai mult de 200 persoane la parter şi o suprafaţa ce revine unei persoane mai mică de 4 mp).

Situaţiile menţionate anterior se constată în raport cu documentaţiile tehnice întocmite de proiectanţi.

Cerinţe generale şi specifice sălilor aglomerate sub aspectul evacuării:

 • este obligatorie prevederea a minimum două căi de evacuare;
 • uşile dispuse pe căile de evacuare nu trebuie încuiate pe timpul funcţionării normale a clădirii;
 • uşile de pe traseul evacuării publicului din sală trebuie să se deschidă în sensul evacuării;
 • lăţimea ieşirilor de evacuare în exterior se stabileşte de proiectat în raport de numărul maxim de persoane din spaţiul respectiv.

Sălile aglomerate se echipează cu următoarele instalaţii de protecţie împotriva incendiilor:

 • instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu;
 • instalaţii pentru iluminat de siguranţă, cum ar fi cele de securitate pentru evacuare persoane şi împotriva panicii;
 • instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori;
 • instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranţi exteriori;
 • coloane uscate, în cazul în care clădirea în care este dispusă sala aglomerată are mai mult de două niveluri;
 • instalaţii de evacuare a fumului în caz de incendiu.

De asemenea, elementele decorative interioare, finisajele, tratamentele termice şi acustice ale sălilor aglomerate nu trebuie să propage incendiul cu uşurinţă.

În ceea ce priveşte exloatarea unui spaţiu cu destinaţia respectivă, iată unele obligaţii prevăzute de reglementările în vigoare:

 1. 105 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2007 prevede:

„(1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

            (2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate la alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum urmează:

 1. a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;
 2. b) folosirea unor suporturi incombustibile;
 3. c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;
 4. d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
 5. e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu;
 6. f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
 7. g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de urgenţă, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.”

Potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement, act normativ aplicabil şi cluburilor şi discotecilor, printre obligaţiile conducătorului unităţii sunt:

 • obţine autorizaţiile necesare conform legii;
 • asigură încadrarea cu personal cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • asigură informarea utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva incendiilor;
 • asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice şi în prezentele dispoziţii generale.

În scopul asigurării condiţiilor pentru evacuarea persoanelor se iau următoarele măsuri:

– uşile, casele scărilor, ieşirile, precum şi traseele către acestea trebuie marcate cu indicatoare de securitate prevăzute în reglementările în vigoare, astfel încât să fie vizibile ziua şi noaptea;

uşile de pe căile de evacuare se prevăd cu deschiderea în sensul deplasării persoanelor spre exterior şi se menţin în permanenţă descuiate;

– pe căile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor pentru a nu dezorienta utilizatorii.

– mobilierul, aparatele de jocuri şi alte dotări specifice se dispun astfel încât căile de circulaţie să fie menţinute libere în permanenţă;

 • numărul maxim admis de persoane în această categorie de unităţi nu trebuie să depăşească valoarea impusă prin proiectul de construcţie şi prin reglementările tehnice specifice.

Pentru evacuarea utilizatorilor se planifică şi se execută, cel puţin trimestrial, exerciţii de evacuare şi utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din dotare.

Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se execută, de regulă, doar cu personalul propriu al obiectivului.

Instalarea de sisteme destinate generării de efecte speciale de lumini, ceaţă, fum şi altele asemenea se face cu asigurarea protecţiei la foc necesare pe baza instrucţiunilor emise de producător sau de proiectant.

Articolul anterior

Doi nemțeni morți în Clubul Colectiv

Articolul următor

EXCLUSIV Interviu cu Adrian Bezna despre tragedia din Club ”Colectiv”: ”Plâng ca un copil…. am pierdut 2 prieteni dragi…” Diferența dintre artă și gen, rock și satanism!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *