ISSN 2457 - 3973

Poliția Română începe procesul de angajare a 2.500 civili! Guvernul a modificat deja Statutul Polițistului!

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, a fost modificată de Guvernul Cioloș pentru ca Poliția Română să poată face angajări din sursă externă. 

Motivația Guvernului privind modificarea legii este următoarea:

”Având în vedere că Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile din subordine exercită competenţe privind ordinea şi siguranţa publică, faptul că în acest domeniu există responsabilităţi care nu pot fi amânate sau îndeplinite în alte termene decât cele stabilite de lege – cum ar fi, în anul curent, exercitarea competenţelor în cadrul a două procese electorale generale -, faptul că ordinea şi siguranţa publică sunt supuse unor noi provocări externe, care se manifestă prin creşterea fenomenului migraţionist la nivel european şi prin necesitatea sporirii măsurilor de securitate a individului, ţinând seama de faptul că exercitarea competenţelor legale presupune existenţa resurselor şi că, în acest context, încadrarea cu personal a posturilor deficitare reprezintă o cerinţă de primă importanţă, luând în considerare faptul că din cauza reducerilor drastice ale numărului de indicatori în plată aprobaţi prin legile bugetare anuale, aprobării unor cifre de şcolarizare mult inferioare faţă de nevoile instituţionale, părăsirii benevole a sistemului sau pensionărilor, în perioada 2009-2015, Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile din subordine au înregistrat pierderi de personal de peste 15.000 de salariaţi, că în anul 2016 în aceleaşi instituţii există peste 10.000 de posturi vacante, că actualul cadru legal şi mecanismele de şcolarizare şi încadrare existente nu permit recuperarea deficitului de resurse umane şi că există premise ca acest deficit să crească în contextul accesării drepturilor prevăzute de legea pensiilor militare de stat, întrucât lipsa unei intervenţii pentru rezolvarea acestei problematici riscă să creeze o vulnerabilitate pentru sistemul de ordine şi siguranţă publică, cu consecinţe în planul securităţii individului, văzând faptul că resursele bugetare permit acoperirea unei părţi a deficitului de personal, prin încadrarea directă a unor funcţii de poliţist, prin concurs sau examen, întrucât prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, sunt restrictive în privinţa recrutării poliţiştilor din „sursă externă” şi că, în raport cu mecanismul de accedere în profesie prin absolvirea unei instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, este necesară crearea unor reguli care să asigure echilibru între cele două trasee de carieră, luând în considerare faptul că lipsa unor reglementări dedicate modalităţii de accedere directă în profesie ar menţine un risc privind vacantarea posturilor pentru care se va organiza concurs sau examen, prin migrarea personalului către posturi mai atractive, ţinând seama că în perioada imediat următoare este necesară intensificarea măsurilor de ordine publică pentru asigurarea în bune condiţii a celor două procese electorale generale, întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

(21) În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcţiilor de execuţie vacante pot fi reîncadrate ca poliţişti persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte.

(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru reducerea deficitului de poliţişti în structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.”

2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile alin. (21), (22) şi (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz.”

3. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 10.

(1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale:”.

4. La articolul 10, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanele care urmează să ocupe funcţiile de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

(5) Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

5. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

(31) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (21) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă.

(32) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (22) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional acordat.”

6. La articolul 21, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

(71) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (21) şi (22) nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.”

7. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 23.

(1) La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) depune jurământul de credinţă în faţa şefului instituţiei de învăţământ sau, după caz, a şefului unităţii de poliţie şi în prezenţa a doi poliţişti.”

Art. II.

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare”

Ce anunța Ministerul Afacerilor Interne în urmă cu o lună?

Efectivele MAI primesc întăriri / Și tu poți să fii colegul nostru!

O prioritate a ministrului afacerilor interne este reducerea deficitul de personal la nivelul structurilor MAI. Astfel, o primă etapă este organizarea concursurilor pentru un număr de 1.000 de agenți de poliție care vor avea ocazia să treacă în corpul ofițerilor, bineînțeles, după promovarea examenului.

Începând cu 15 februarie a.c., vor fi inițiate procedurile de încadrare din sursă externă pentru un număr de 2.500 de posturi destinate structurilor operative! Succes tuturor! 

Promoțiile 2016 ale școlilor MAI, reprezentând aproximativ 1.500 de absolvenți, agenți și ofițeri, vor fi încadrate la termen, fără întârzieri. De asemenea, luna aceasta vor începe concursurile pentru trecerea în corpul ofițerilor a 1.000 de agenți de poliție. Cele peste 2.000 de posturi din sursă externă sunt destinate încadrării de agenți și subofițeri pentru structurile operative ale ministerului. Această măsură a încadrării din sursă externă este una de excepție, necesară pentru acoperirea deficitului de personal din MAI care s-ar putea accentua prin ieșirile la pensie ca urmare a intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2016 a Legii pensiilor militare”, precizează MAI.

Articolul anterior

Îl dă afară, astăzi, Emilia Arcan pe managerul Ioan Lazăr de la Spitalul Județean?

Articolul următor

Vlad Anghleluță a fost schimbat din funcția de prefect. Noul prefect este Niculina Dobrilă!

3 Commentarii

  • in ce consta mai clar examenu unde se fac inscrierile si ce acte trebuiesc la inscriere?

    • Aceste aspecte vor fi facute publice in curand. Probabil va fi limita de varsta (max. 35 ani), cazier curat, minim diplona de Bac.

  • fiecare ministru isi fidelizeaza subalternii cum stie el mai bine.actualul ministru i se pare ca la igp,ipj etc nu toti ii sunt loiali.si deodata a descoperit america si trebuie politisti din sursa externa.total aiurea.nu se compara un tanar luat la 14 ani si crescut la liceul de politie cu zurbagii carora nu lea placut ordinea si au frecventat ultimele licee ca performanta.nu este drept ,moral si chiar legal sa nu ai grija de oamenii crescuti,formati si scolarizati de tine si sa-i bagi la gramada la diferite concursuri.daca angajarea din surse externe se face pentru spaga e altceva.incolo este numai vrajeala de doi bani.incepe haosul si la acest minister.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.