ISSN 2457 - 3973

Dispoziție privind modificarea convocării Consiliului Local Piatra-Neamţ în şedinţă ordinară

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

Primarul

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE

Pentru modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului nr. 131 din 21.01.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară

 

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;   

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2 lit. a), art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 3 lit. b), alin. 5 lit. a), art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUN:

 

Art.1 – Se modifică art. 1 din Dispoziția Primarului nr. 131 din 21.01.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară și va avea următorul conținut:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 27.01.2022 – ora 14:00, desfășurată on-line prin intermediul aplicației ZOOM, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Piatra Neamț, din str. Ștefan cel Mare nr. 6-8.”

Art.2 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

                                          

PRIMAR,

Andrei CARABELEA

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul General al  Municipiului,                                                                      Dragoș ȘTEFAN

 

Nr.  135

Din  25.01.2022

Articolul anterior

Deputatul Mara Calista: OUG care vizează facturile la energie pentru protejarea cetăţenilor şi IMM-urile

Articolul următor

Record absolut de infectări în România. Peste 34.000 cazuri COVID.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.