ISSN 2457 - 3973

Gheorghe Dumitroaia a fost declarat post-mortem cetățean de onoare al municipiului Piatra-Neamț

Cei 23 de consilieri locali ai municipiului Piatra-Neamț au votat, în unanimitate, la ședința de joi, acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare lui Gheorghe Dunitroaia.

Scriitorul Adrian Alui Gheorghe a fost cel care a înainat Primăriei Piatra-Neamț propunerea iar primarul Dragoș Chitic a inițiat proiectul de hotărâre.

La rândul său cetățean de onoare al municipiului Piatra-Neamț și fost director al unor instituții de cultură, Adrian Alui Gheorghe și-a motivat propunerea prin impresionanta fișă bibliografică a lui Gheorghe Dumitroaia.

”Subsemnatul Adrian Alui Gheorghe, scriitor, cetățean de onoare al Municipiului Piatra Neamț, fost director al Complexului Muzeal Județean Neamț, al Direcției Pentru Cultură a Județului Neamț, al Bibliotecii Județene ”G. T. Kirileanu” Neamț, vă propun să luați în discuție posibilitatea ca una din valorile arheologiei naționale, Dr. GHEORGHE DUMITROAIA, să fie declarat CETĂȚEAN DE ONOARE, din păcate POST MORTEM. Argumentele pentru acest demers se regăsesc în impresionanta fișă bio-bibliografică pe care o anexez și care demonstrează calitățile profesionale, dar și cele manageriale ale lui GHEORGHE DUMITROAIA, cel care a pus bazele și unicului MUZEU AL ARTEI ENEOLITICE CUCUTENI din Europa, la Piatra Neamț. 

Declararea drept CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Piatra Neamț a celui care a fost Dr. GHEORGHE DUMITROAIA reprezintă un act de jusețe pentru activitatea impresionantă a unui specialist în domeniile arheologie, muzeologie și istorie, dar și în cel al managementului în domeniul culturii, act care aduce onoare comunității pe care a slujit-o”, a argumentat scriitorul Adrian Alui Gheorghe.

În ședința din februarie a Consiliului Local Piatra Neamț va fi inițiat un proiect de hotărărâre pentru acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare.

Tot la propunerea scriitorului Adrian Alui Gheorghe, au fost declarați cetățeni de onoare ai municipiului Piatra-Neamț scriitorul Aurel Dumitrașcu, actorul Corneliu Dan Borcia, deținutul politic Grigore Caraza și arhimandritul Iustin Pârvu.

FIȘĂ BIBLIOGRAFICĂ GHEORGHE DUMITROAIA

Dr. Gheorghe Dumitroaia, una dintre personalitățile marcante ale arheologiei românești, și-a dedicat întreaga activitate profesională cercetării și valorificării patrimoniului cultural de excepție al spațiului est-carpatic.

Reputatul specialist s-a născut pe 23 aprilie 1949 la Drăgușeni (județul Suceava), unde de altfel a și urmat studiile gimnaziale și liceale, cele superioare fiind parcurse în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ulterior, în perioada 1976–1980, activează ca muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț, iar din 1980 până în aprilie 2016, în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie din Piatra-Neamț, unde a ocupat mai întâi funcția de muzeograf-arheolog, iar începând cu anul 2000, pe cea de cercetător științific I. Ca muzeograf și arheolog, în perioada 1981–1985, a urmat cursurile de formare profesională specifice organizate de către Ministerul Culturii.

Competențele profesionale și abilitățile organizatorice remarcabile îl impun ca șef de secție (1990 – 1991), director adjunct (1992), iar din 1993 ca director-manager al Complexului Muzeal Județean Neamț, instituție prestigioasă ale cărei destine le-a condus mai bine de două decenii. În 1999, obține titlul științific de doctor în istorie, la Institutul Român de Tracologie din București, sub îndrumarea reputatului prof. dr. Petre I. Roman, rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul acestui demers fiind valorificate publicistic în anul următor, prin intermediul volumului intitulat Comunități preistorice din nord-estul României. De la cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu. La rândul său, dr. Gheorghe Dumitroaia a făcut parte, în ultimii ani, din mai multe comisii doctorale, participând astfel activ la formarea profesională a unor specialiști de seamă în Arheologia preistorică din România și Republica Moldova.

Meritele sale deosebite în cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural național sunt de altfel recunoscute în mod oficial de către Ministerul Culturii și Cultelor prin atestatele conferite, de arheolog-expert în cadrul Registrului Arheologilor și expert în bunuri arheologice și istorico-documentare. De asemenea, ca urmare a competenței sale profesionale incontestabile în domeniu, reputatul specialist omagiat a fost sau este membru al celor mai importante comisii de specialitate care coordonează activitatea de cercetare arheologică și valorificare muzeistică a patrimoniului cultural din România, respectiv Comisia Națională de Arheologie (1995–1999 și din 2003 până în prezent), Comisia Zonală a Monumentelor Istorice (2004–2007) și Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor (2009–2013). În același timp, dr. Gheorghe Dumitroaia este președintele Fundației Cultural-Științifice „Constantin Matasă” (încă din anul 1994), precum și fondator (în 1999) și coordonator al Editurii „Constantin Matasă”. De altfel, cu sprijinul celor două organisme au fost derulate majoritatea proiectelor cultural-științifice și publicistice ale Complexului Muzeal Județean Neamț din ultimii ani. Domnia sa deține calitatea de redactor responsabil al anuarului Memoria Antiquitatis (nr. XVIII–XXVIII), precum și pe cea de editor al colecției Bibliotheca Memoriae Antiquitatis (nr. II–XXX), publicații prestigioase prin intermediul cărora au fost introduse în circuitul științific numeroase informații de importanță excepțională legate de patrimoniul cultural național și universal.

În anul 1994, dr. Gheorghe Dumitroaia crează în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie din Piatra- Neamț un organism de cercetare unic la nivel național – Centrul Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni –, sub egida căruia s-au derulat ulterior toate activitățile de cercetare (de teren și laborator) legate de civilizația Cucuteni și de valorificare (expozițională și publicistică) a patrimoniului său de excepție. Un deceniu mai târziu, în preajma aniversării a 120 de ani de la descoperirea stațiunii eponime a culturii Cucuteni, a 70 de ani de la crearea actualului Muzeu de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț și a 10 ani de la înființarea Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni, dr. Gheorghe Dumitroaia înfăptuiește un vechi deziderat a numeroase generații de arheologi preocupați de descifrarea enigmelor celei mai prestigioase civilizații preistorice continentale și inaugurează, în anul 2005, în centrul istoric al municipiului Piatra-Neamț, o unitate muzeală unică la nivel național – Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni –, care adăpostește în prezent cea mai bogată colecție de artă neo-eneolitică din sud-estul Europei. De altfel, vizitatorii români și străini care i-au trecut pragul sunt unanimi în a-l aprecia ca fiind cel mai frumos muzeu de arheologie, istorie și artă din România.

După un amplu proces de consolidare, restaurare și conservare, în 2009 pune bazele de facto ale Muzeului Cetatea Neamț, prin crearea unei expoziții permanente unicat în spațiul moldav, care, în momentul de față, fac din faimoasa ctitorie Mușatină cel mai atractiv obiectiv turistic din întreg arealul est-carpatic.

Practic, în ultimii ani în cadrul mai multor unități aparținând Complexului Muzeal Județean  Neamț  (Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț – 2007–2008; Muzeul Memorial „Ion Creangă” – 2011; Casa Memorială „Veronica Micle” – 2012; Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț – 2012; Muzeul de Științele Naturii Roman – 2011–2013; Muzeul de Artă Piatra-Neamț – 2011–2013; Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț – 2011–2013; Curtea Domnească Piatra-Neamț – 2010–2014) s-au derulat proiecte ample, finanțate din bani europeni, resurse bugetare sau extrabugetare (proprii), menite să sporească atractivitatea colecțiilor deținute, atât pentru public, cât și pentru specialiști. Totodată, în aceeași perioadă, au fost reorganizate și reactualizate și celelalte expoziții permanente ale unităților muzeale de la Piatra-Neamț, Roman și Bicaz. Desigur, toate aceste realizări cultural-științifice remarcabile au fost coordonate de către directorul instituției.

Mai mult decât atât, pe plan local, în ultimii ani, s-a convenit intrarea în administrarea Complexului Muzeal Județean Neamț a turnului-clopotniță al Bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din centrul istoric al municipiului Piatra-Neamț, în interiorul căruia a fost amenajată o expoziție permanentă menită să introducă celebrul monument de patrimoniu în circuitul turistic, meritul principal în acest sens revenindu-i tot dr. Gheorghe Dumitroaia.

În afara expozițiilor permanente din cadrul unităților muzeale menționate, de-a lungul timpului a organizat (singur sau în colaborare) peste 50 de expoziții temporare, găzduite de prestigioase instituții de  profil din țară și din străinătate. Între expozițiile naționale amintim: Plastica neo-eneolitică din România (Piatra-Neamț, 1981 şi 1984), Poduri-Dealul Ghindaru (Piatra-Neamț, 1986), Plastica antropomorfă Cucuteni (Piatra-Neamț, 1991), Ceramica neolitică pictată din România (itinerată în Ńară, 1995), Perioada de tranziŃie de  la  eneolitic  la  epoca  bronzului  în  Moldova  (Piatra-Neamț,  1988),  Cultură  şi  civilizaŃie  în  CarpaŃii Răsăriteni (Sfântu Gheorghe, 1998), Cultura Costişa în contextul epocii bronzului din România (Piatra- Neamț, 2001), Artă eneolitică Cucuteni (Bucureşti, 2002; Braşov, 2003), Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în SubcarpaŃii Moldovei (Piatra-Neamț, 2003; Brașov, 2004); Sarea, Timpul şi Omul (Sfântu Gheorghe, 2006), Cucuteni.  CivilizaŃie  a  Europei  Vechi  (Sibiu,  2007  –  cu  ocazia  desemnării  municipiului  drept  capitală culturală europerană; Miercurea Ciuc, 2007; Sfântu Gheorghe, 2008), CucuteniArtă şi Pasiune. ColecŃia dr. Emilia şi Romeo Dumitrescu (Piatra-Neamț, 2007–2008), Poduri-Dealul Ghindaru  30 de ani de cercetări arheologice (Piatra-Neamț, 2009–2011), Poduri-Dealul Ghindaru. Cercetările arheologice din Caseta C. 2005–2009 (Piatra-Neamț, 2012–2013).

*

Dintre expozițiile organizate în străinătate, la care a colaborat, menționăm: Goldhelm. Schwert und Silberschatze (Frankfurt-am-Main – Germania, 1994; Rotterdam – Olanda, 1994), Cucuteni. The Last Great Chalcolithic Civilization of Europe (Salonic – Grecia, 1997 – cu ocazia desemnării metropolei elene drept capitală culturală europeană), Dieux et Heros de l’Age du Bronze. L’Europe au temps d’Ulysse / Gods and Heroes of the Bronze Age. Europe at the Time of Ulyses (Copenhaga – Danemarca, 1998; Bonn – Germania, 1999; Paris – Franța, 1999; Atena – Grecia, 2000), Treasures of Romania. 7000 Years Old (Stockholm – Suedia, 2004), Geheimnisvolle Kreisgraben (Viena – Austria, 2006), L’Art Néolithique en Roumanie / Neolithic Art in Romania / Neolitische Kunst in Rumänien (Olten – Elveția, 2008), Cucuteni-Trypillia. A Great Civilization of Old Europe (Vatican, 2008), Cucuteni Culture. Art and Religion / Kultura Cucuteni. Sztuka i Religia (Varșovia – Polonia, 2009), The Lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000–3500 B.C. (New York – Statele Unite ale Americii, 2009).

*

De-a lungul activității sale, distinsul specialist a acordat permanent sprijin muzeelor locale create în mai multe localități de pe raza județului Neamț (Vânători-Neamț, TârpeKti, RăuceKti, HumuleKti, Ghindăoani, Crăcăoani, Moldoveni, Roznov, Bicazul Ardelean, Războieni, FarcaKa, Ceahlău, DragomireKti etc.). În ultimii ani, directorul Complexului Muzeal Județean Neamț s-a implicat în mod activ în organizarea unor evenimente anuale, devenite de acum de tradiție, care au darul de a pune o dată în plus în valoare patrimoniul cultural al ținutului Neamțului (Târgul Meșterilor Populari „Lada cu zestre” – Piatra-Neamț; Zilele „Ion Creangă” – Humulești; Zilele „Cetății Neamț” – Târgu Neamț; proiectele internaționale „Ziua internațională a Muzeelor” și „Noaptea Europeană a Muzeelor”).

*

În activitatea domniei sale, o atenție deosebită a fost acordată cercetărilor de teren, în cele ce urmează amintindu-le pe cele mai importante. Astfel, în calitate de coordonator sau de membru în colectiv, a luat parte la săpăturile arheologice de la: RăuceKti (1978–1979, 1986), Poduri (din 1981), Vânători-Neamț (1982), Lunca (1983–2004), Izvoare (1984), SăveKti (1986), DulceKti (1988), Urecheni (1988), Oglinzi (1988–1992), Ghindăuani (1992), NegriteKti (1992), BorKeni (1992), Dobreni (1998), Păuleni-Ciuc (din 1999), Târgu Neamț (2003), Cucuieți (2003–2004), Solca (2003), łolici (2007–2009), Piatra-Neamț – Curtea Domnească (2005–2006, 2009) și Cetatea Neamț (2007–2008), Piatra-Neamț – Poiana Cireșului (din 2011). De asemenea, investigațiile de suprafaŃă din diverse zone cu potenŃial arheologic situate în spațiul subcarpatic moldav au permis evidenŃierea a peste 200 de puncte Ki staŃiuni arheologice. În urma cercetărilor de teren derulate, reputatul specialist omagiat a scos la iveală numeroase obiecte de patrimoniu de o valoare inestimabilă, care îmbogățesc în prezent în special colecțiile unităților muzeale ale căror destine le conduce. Cele mai valoroase dintre acestea au fost valorificate și în plan publicistic.

*

Alături de colaboratorii săi, dr. Gheorghe Dumitroaia a organizat de-a lungul timpului numeroase manifestări cultural-științifice naționale și internaționale, dintre care amintim: Al XI-lea Simpozion Național de Tracologie (Piatra-Neamț, 1988), Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice (Piatra-Neamț, 1991), Colocviul Internațional Cucuteni – 110 ani de la descoperirea a.ezării eponime (Piatra-Neamț, 1994), Colocviul Internațional Tell-urile, axe cronologice ale preistoriei (Bacău – Poduri – Tescani, 1995), Colocviul InternaŃional Componenta pre-indoeuropeană a lumii trace. Complexul cultural Cucuteni-Tripolie (Piatra-Neamț, 1997), Simpozionul Perioada de tranziŃie de la eneolitic la epoca bronzului (Piatra-Neamț, 1998), Colocviul CarpaŃii Răsăriteni în epoca bronzului. Complexul cultural Costi.a-Komarov (Piatra-Neamț – Miercurea Ciuc, 2001), Colocviile Internaționale Cucuteni 120 de ani de cercetări. Timpul bilanțului șArheologia pre-.i protoistorică a Sării (Piatra-Neamț, 2004), Colocviul internaŃional Complexul cultural Cucuteni-Tripolie. Unitate și diversitate (Piatra-Neamț, 2006), Simpozionul Cucuteni 125 de ani de cercetări (Piatra-Neamț, 2009), Colocviul Internațional Impactul antropic asupra mediului natural în neo-eneoliticul sud-est european (Piatra-Neamț, 2012), la care se adaugă sesiunile anuale de comunicări ale Complexului Muzeal Județean Neamț (1983–2013).

În ultimii ani, ca urmare a competenței sale profesionale, reputatul specialist a făcut parte din colectivele de cercetare ale unor importante proiecte naționale și internaționale de tip grant, soldate cu rezultate deosebite prin prisma importanței lor științifice, cum ar fi: Aux origines de la production du sel en Europe: préhistoire et écologie des Carpates Orientales RoumainesCercetări pluridisciplinare privind răspândirea și evoluția modului de viață agricol în neolitic (mileniile VI–IV î.H.) la est de CarpaŃii RăsăriteniExploatarea sării în preistoria României.

Ca o recunoaștere a valorii specialistului dr. Gheorghe Dumitroaia și implicit a demersurilor cultural- științifice pe care le-a întreprins în prodigioasa sa carieră, Ministerul Culturii și Cultelor i-a acordat două dintre cele mai importante distincții ale sale, respectiv premiul „Adrian Rădulescu” (2003) pentru expoziția și volumul Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în SubcarpaŃii Moldovei și premiul „Iulian Antonescu”, pentru management muzeal (2006) pentru proiectul Primul Muzeu Cucuteni în România. De asemenea, pentru meritele deosebite avute în cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural al Ținutului Neamțului, Inspectoratul pentru Cultură al Județului Neamț l-a distins în două rânduri cu premiul „Constantin Matasă” (1992 și 1997).

Tuturor acestor realizări deosebite li se adaugă numeroasele publicații pe care le-a semnat sau editat (singur ori în colaborare) de-a lungul timpului, prin intermediul cărora au fost introduse în circuitul științific date de importanță excepțională referitoare la patrimoniul cultural național și universal.

Gheorghe Dumitroaia a plecat dintre noi la 6 aprilie 2016.

Articolul anterior

ALERTĂ O adolescentă de 16 ani, din Piatra-Neamț, a dispărut din Centrul ”Sancta Maria”

Articolul următor

Inspectorii de la Protecția Consumatorilor controlează spitalele din Neamț! Oare vor găsi ceva?…

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.