ISSN 2457 - 3973

Altarul unei biserici din Piatra-Neamț, deschis astăzi pentru femei și bărbați să se închine în interior

Moment de mare sărbătoare astăzi pentru Parohia Bisericii Precista II din cartierul Precista al municipiului Piatra-Neamț. În prezența Înalt Preasfințitului Teofan, mitrolpolit al Moldovei și Bucovinei, a clerului și a sute de enoriași, astăzi are loc slujba de sfințire a bisericii cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului”.

La sfârșitul slujbei, ușile Sfântului Altar vor fi deschise pentru toți credincioșii – femei și bărbați – care doresc să treacă pe acolo și să se închine. Este practic singurul moment în care este permis accesul femeilor în Sfântul Altar.

ISTORICUL BISERICII PRECISTA II

În anul 1993 au început demersurile pentru obţinerea amplasamentului în unicul părculeţ de la intersecţia străzilor Decebal  cu Borzeşti , parcă, în mod inspirat lăsat liber , neocupat de blocuri.

Ca urmare a Hotărârii Consililui Local al Primăriei Piatra-Neamţ Nr. 133/15 august 1994 şi a Procesului –Verbal Nr. 5766/19 august 1944, terenul în suprafaţă de 950,00 m² a fost trecut în proprietatea Protopopiatului Piatra – Neamţ. Imediat  s-a trecut la întocmirea  proiectului de către S.C. ARHINEX” S.R.L. din Piatra-Neamţ, prin arhitecţii Ioan Nicolae şi Aurel Bojescu. Soluţia arhitecturală ( de patriu şi cea volumetrică)  propusă de cei doi arhitecţi , respectă canoanele ortodoxiei. Structurate pe mai multe niveluri, spaţiile utile răspund necesităţilor şi exigenţelor actului spiritual de cult. Capacitatea acestui edificiu este pentru 650 de persoane.

Tratarea faţadelor şi volumetria locaşului de cult au determinat aspectul monumental al cădirii, precum şi încadrarea armonioasă în ansamblul studiat al zonei, şi chiar al peisajului montan carpatic.

Pentru întregul edificiu s-a adoptat pentru volumetrie şi tratare estetică de detaliu , nota de monumentalitate a unei catedrale ortodoxe. Atât turlele mici, cât şi turla pantocrator, au în plan forme  poligonale la exterior, acoperirea lor realizându-se în cupole de inspiraţie stilizată bizantină.

Sfinţirea locului s-a făcut de către P.C. Arhim. Ciprian Zaharia în data de 12 mai 1995, alături de un sobor de preoţi  şi numeroşi enoriaşi.

Clădirea viitoarei biserici, situată pe curba de nivel de 314,50 m, proiectată de cei doi arhitecţi menţionaţi, prezintă caracteristicile planului trilobat cu navă de tip bazilical, fiind orientată cu axa longitudinală pe direcţia NE-SV, având dimensiunile: lungime -28m; lăţime maximă: -18,4m, iar a naosului de 13,60m. Regimul de înălţime (d+P+)  este compus din:  demisol la -3,50m; parter la +0,00m; cafas Ila +3.50m; cafas II la  +7,00m; +10,50m; 2 turle peste pridvor  la  +22,50m şi o turlă pantocrator la +32,00m. Accesul principal se face  dinspre sud-vest printr-un pridvor  situat la -0,45 m (faţă de +0,00 cota parterului.

Demisolul cuprinde spaţii cu funcţii polivalente (cameră mortuară, cameră întâlniri comemorare, pomeniri, şcoală de duminică ş.a. spaţiul situat sub altar are funcţia de paraclis. Accesul în demisol se realizează direct din afară pe faţada nord-estică, şi prin casele scărilor.

Pridvorul, acoperit în colonade cu arcade şi deschis spre faţada principală şi cele două laterale, permite accesul firesc prin intermediul unui windfang larg în interiorul locaşului de cult. Accesul se face fie printr-un pachet de trepte uşor arcuite, cât şi printr-o rampă uşor înclinată.

Naosul, de tip bazilical, boltit în intersecţii de semicilindrii pentru navă şi sfert de cupolă la absidele laterale, se compune dintr-o deschidere principală şi două laterale.

Altarul, la cota +0,30m, alveolat cu dimensiunea maximă de 5,70m boltit în semicilindru şi sfert de sferă, cuprinde încăperile proscomidiei şi a diaconicului, cu acces direct din afară.

Cafasul de la cota de +3,50m în formă de „U”, cuprinde o travee şi două parţiale, pe deschiderile laterale ale naosului. Accesul se realizează prin casa scărilor care conduce  şi la cafasul  2 de la 7,00m şi cel de la 10,50m.

Turlele mici de deasupra accesului principal şi a casei scărilor, cuprind încăperi cu destinaţie de vestiar şi de depozitare materiale de cult şi bibliotecă în cazul primei turle şi o încăpere acoperită dar deschisă pentru acţionarea clopotelor. în cazul celei de-a doua.

Turla pantocrator, boltită în jumătate de sferă, cu 12 coloane semireliefate la nivelul faţadei exterioare, încadrează 12 ferestre alungite.

Absidele laterale cât şi alveola altarului prezintă nivelele de acoperire mai joase permiţând reliefarea volumului navei centrale. În stânga şi dreapta stâlpilor centrali ce încadrează catapeteasma la cota +3,50m, se realizează două încăperi deschise spre naos, cea din stânga cu funcţie de amvon în consolă. Accesul la aceste spaţii  se face pe scări metalice din altar.

Executarea întregii primei părţi constructive, a fundaţiei şi demisolului, a fost încredinţată firmei „Urbanex”, astfel că în septembrie 1997, a putut fi posibilă începere oficierii slujbelor în acest demisol, unde se oficiază şi în prezent. Acest nou paraclis a fost amenajat şi dotat cu o frumoasă catapeteasmă, precum şi cu o expresivă pictură murală  în stil „al fresco”, (pictor I. Irimescu) dar si cu valoroase obiecte liturgice pentru masa Sf. Altar, dar şi pentru oficierea tuturor slujbelo, şi  a sfintelor taine.

An de an, s-a mai parcurs câte o etapă, în regie proprie:  zidărie, turnare centuri de rezistenţă, executare bolţi, şarpantă, acoperiş  cu tablă de cupru, tencuieli, şi multe altele. Construcţia a fost realizată aproape în întregime, pe seama contribuţiei enoriaşilor şi a sumelor realizate din oficierea serviciilor religioase.

În prezent, principalii ctitori şi enoriaşii săi îşi urmează  pregătirile pentru pictură şi amenajările din interior şi exterior, sperând,  cu ajutorul lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului, că în 4-5 ani să-şi încununeze efortul de ctitorire.

Viaţa parohială. Parohia are un număr de peste 1680 de familii din care majoritatea  sunt de rit ortodox, iar restul de alte confesiuni (romano-catolic, stilist de rit vechi, adventişti, baptişti, iehovişti, evanghelişti, ş. a.). De menţionat că banii adunaţi de la  troiţa amplasată în zona centrală a cartierului  sunt destinaţi săracilor din această parohie.

Oficierea cultului divin este asigurată de un singur preot şi un  cântăreţ, care asigură şi activitatea pastoral-misionară, ce au un caracter organizat. Aici, a păstorit ca preot îmbisericit  Pr Gh. Vartolaş, până în ultimii ani ai vieţii. Astăzi, tot ca preot îmbisericit, slujeşte şi preotul pensionar, Artemie Severian Moldovan.

Credincioşii din parohie sunt creştini evlavioşi, frecventează în mare număr biserica şi au sprijinit şi sprijină lucrările executate şi cele rămase la acest impunător locaş de închinăciune.

Viaţa liturgică. În afară de utrenie şi sfânta liturghie oficiată în zilele de duminică şi sărbătorile de peste an, în fiecare vineri se oficiază taina Sf. Maslu. De asemenea la solicitare,  se  oficiază sfinţiri de case, slujbe de agheasmă şi se răspunde cu promtitudine la multe alte solicitări.

Activitatea caritativfilantropică Este acordată o mare atenţie persoanelor aflate în situaţii limită (intervenţii chirurgicale complexe), care sunt ajutate cu fonduri băneşti de la parohie.

În situaţii de catastrofe naturale s-a contribuit prin strângerea de fonduri băneşti şi materiale care au fost distribuite la faţa locului.

Articolul anterior

Primarul Chitic: ”Poate domnul Arsene a stat mai mult pe la București și i-a venit acum dorul de Piatra-Neamț”

Articolul următor

Accident cu un șofer beat din Piatra-Neamț

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.