ISSN 2457 - 3973

Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE

 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

în şedinţă ordinară

 

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

 

Art.1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 28.06.2021 – ora 14:00, desfășurată on-line, prin intermediul aplicației ZOOM, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8.

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail a consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

 

PRIMAR,

Andrei CARABELEA

 

 

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                  Secretarul General al  Municipiului,

                                                             Dragoș ȘTEFAN

 

                                                     

Nr.  _    1142_____

Din __22.06.2021_

 

 Anexă la Dispoziția Primarului nr.1142  din 22.06.2021

 

 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28.06.2021

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE:

 

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2021;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

2.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord cadru de parteneriat cu SMS FLUX SRL, în vederea implementării la nivelul administrației publice locale a platformei CityBpm;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

3.HOTĂRÂRE privind organizarea concursului de idei “Imersiune” în peisajul Cozla  – Transformarea Grădinii Zoologice din Piatra Neamț în Grădină publică emblematică;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

4.HOTĂRÂRE privind organizarea festivalului de filme de scurt metraj Filmul de Piatra ediția #13;

– Inițiator –Primar Andrei Carabelea

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL;
 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copilului în unitățile de educație timpurie antepreșcolară în anul 2021-2022;
 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

7.HOTĂRÂRE privind organizarea serviciilor acordate în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, în ciclul septembrie 2021-iulie 2022;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

8.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public;

–          Inițiator –Primar Andrei Carabelea

9.HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de prestări servicii nr.29395 din 10.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Locativserv SRL;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

10.HOTĂRÂRE privind încheierea unui act  adițional la Acordul General de Cooperare, nr.11663 /06.05.2021, încheiat între Municipiul Piatra Neamț și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

11.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special pentru modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”;

–       Inițiator –Primar Andrei Carabelea

           

 1. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

 

Secretarul General al Municipiului,

Dragoș ȘTEFAN

Articolul anterior

Descinderi la traficanţi de cocaină şi cannabis din Neamţ, Iaşi, Suceava şi Bacău (foto-video)

Articolul următor

Casă incendiată intenţionat la Bodeştii de Jos

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *