ISSN 2457 - 3973

Gheorghe Dumitroaia, propus cetățean de onoare post-mortem de scriitorul Adrian Alui Gheorghe

Scriitorul Adrian Alui Gheorghe a înainat Primăriei Piatra-Neamț o propunere de acordare post-mortem a titlului de cetățean de onoare al orașului, arheologului Gheorghe Dumitroaia (fostul director al Complexului Muzeal Județean Neamț).

La rândul său cetățean de onoare al municipiului Piatra-Neamț și fost director al unor instituții de cultură, Adrian Alui Gheorghe și-a motivat propunerea prin impresionanta fișă bibliografică a lui Gheorghe Dumitroaia.

”Subsemnatul Adrian Alui Gheorghe, scriitor, cetățean de onoare al Municipiului Piatra Neamț, fost director al Complexului Muzeal Județean Neamț, al Direcției Pentru Cultură a Județului Neamț, al Bibliotecii Județene ”G. T. Kirileanu” Neamț, vă propun să luați în discuție posibilitatea ca una din valorile arheologiei naționale, Dr. GHEORGHE DUMITROAIA, să fie declarat CETĂȚEAN DE ONOARE, din păcate POST MORTEM. Argumentele pentru acest demers se regăsesc în impresionanta fișă bio-bibliografică pe care o anexez și care demonstrează calitățile profesionale, dar și cele manageriale ale lui GHEORGHE DUMITROAIA, cel care a pus bazele și unicului MUZEU AL ARTEI ENEOLITICE CUCUTENI din Europa, la Piatra Neamț. 

Declararea drept CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Piatra Neamț a celui care a fost Dr. GHEORGHE DUMITROAIA reprezintă un act de jusețe pentru activitatea impresionantă a unui specialist în domeniile arheologie, muzeologie și istorie, dar și în cel al managementului în domeniul culturii, act care aduce onoare comunității pe care a slujit-o”, a argumentat scriitorul Adrian Alui Gheorghe.

În ședința din februarie a Consiliului Local Piatra Neamț va fi inițiat un proiect de hotărărâre pentru acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare.

Tot la propunerea scriitorului Adrian Alui Gheorghe, au fost declarați cetățeni de onoare ai municipiului Piatra-Neamț scriitorul Aurel Dumitrașcu, actorul Corneliu Dan Borcia, deținutul politic Grigore Caraza și arhimandritul Iustin Pârvu.

FIȘĂ BIBLIOGRAFICĂ GHEORGHE DUMITROAIA

Dr. Gheorghe Dumitroaia, una dintre personalitățile marcante ale arheologiei românești, și-a dedicat întreaga activitate profesională cercetării și valorificării patrimoniului cultural de excepție al spațiului est-carpatic.

Reputatul specialist s-a născut pe 23 aprilie 1949 la Drăgușeni (județul Suceava), unde de altfel a și urmat studiile gimnaziale și liceale, cele superioare fiind parcurse în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ulterior, în perioada 1976–1980, activează ca muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț, iar din 1980 până în aprilie 2016, în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie din Piatra-Neamț, unde a ocupat mai întâi funcția de muzeograf-arheolog, iar începând cu anul 2000, pe cea de cercetător științific I. Ca muzeograf și arheolog, în perioada 1981–1985, a urmat cursurile de formare profesională specifice organizate de către Ministerul Culturii.

Competențele profesionale și abilitățile organizatorice remarcabile îl impun ca șef de secție (1990 – 1991), director adjunct (1992), iar din 1993 ca director-manager al Complexului Muzeal Județean Neamț, instituție prestigioasă ale cărei destine le-a condus mai bine de două decenii. În 1999, obține titlul științific de doctor în istorie, la Institutul Român de Tracologie din București, sub îndrumarea reputatului prof. dr. Petre I. Roman, rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul acestui demers fiind valorificate publicistic în anul următor, prin intermediul volumului intitulat Comunități preistorice din nord-estul României. De la cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu. La rândul său, dr. Gheorghe Dumitroaia a făcut parte, în ultimii ani, din mai multe comisii doctorale, participând astfel activ la formarea profesională a unor specialiști de seamă în Arheologia preistorică din România și Republica Moldova.

Meritele sale deosebite în cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural național sunt de altfel recunoscute în mod oficial de către Ministerul Culturii și Cultelor prin atestatele conferite, de arheolog-expert în cadrul Registrului Arheologilor și expert în bunuri arheologice și istorico-documentare. De asemenea, ca urmare a competenței sale profesionale incontestabile în domeniu, reputatul specialist omagiat a fost sau este membru al celor mai importante comisii de specialitate care coordonează activitatea de cercetare arheologică și valorificare muzeistică a patrimoniului cultural din România, respectiv Comisia Națională de Arheologie (1995–1999 și din 2003 până în prezent), Comisia Zonală a Monumentelor Istorice (2004–2007) și Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor (2009–2013). În același timp, dr. Gheorghe Dumitroaia este președintele Fundației Cultural-Științifice „Constantin Matasă” (încă din anul 1994), precum și fondator (în 1999) și coordonator al Editurii „Constantin Matasă”. De altfel, cu sprijinul celor două organisme au fost derulate majoritatea proiectelor cultural-științifice și publicistice ale Complexului Muzeal Județean Neamț din ultimii ani. Domnia sa deține calitatea de redactor responsabil al anuarului Memoria Antiquitatis (nr. XVIII–XXVIII), precum și pe cea de editor al colecției Bibliotheca Memoriae Antiquitatis (nr. II–XXX), publicații prestigioase prin intermediul cărora au fost introduse în circuitul științific numeroase informații de importanță excepțională legate de patrimoniul cultural național și universal.

În anul 1994, dr. Gheorghe Dumitroaia crează în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie din Piatra- Neamț un organism de cercetare unic la nivel național – Centrul Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni –, sub egida căruia s-au derulat ulterior toate activitățile de cercetare (de teren și laborator) legate de civilizația Cucuteni și de valorificare (expozițională și publicistică) a patrimoniului său de excepție. Un deceniu mai târziu, în preajma aniversării a 120 de ani de la descoperirea stațiunii eponime a culturii Cucuteni, a 70 de ani de la crearea actualului Muzeu de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț și a 10 ani de la înființarea Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni, dr. Gheorghe Dumitroaia înfăptuiește un vechi deziderat a numeroase generații de arheologi preocupați de descifrarea enigmelor celei mai prestigioase civilizații preistorice continentale și inaugurează, în anul 2005, în centrul istoric al municipiului Piatra-Neamț, o unitate muzeală unică la nivel național – Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni –, care adăpostește în prezent cea mai bogată colecție de artă neo-eneolitică din sud-estul Europei. De altfel, vizitatorii români și străini care i-au trecut pragul sunt unanimi în a-l aprecia ca fiind cel mai frumos muzeu de arheologie, istorie și artă din România.

După un amplu proces de consolidare, restaurare și conservare, în 2009 pune bazele de facto ale Muzeului Cetatea Neamț, prin crearea unei expoziții permanente unicat în spațiul moldav, care, în momentul de față, fac din faimoasa ctitorie Mușatină cel mai atractiv obiectiv turistic din întreg arealul est-carpatic.

Practic, în ultimii ani în cadrul mai multor unități aparținând Complexului Muzeal Județean  Neamț  (Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț – 2007–2008; Muzeul Memorial „Ion Creangă” – 2011; Casa Memorială „Veronica Micle” – 2012; Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț – 2012; Muzeul de Științele Naturii Roman – 2011–2013; Muzeul de Artă Piatra-Neamț – 2011–2013; Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț – 2011–2013; Curtea Domnească Piatra-Neamț – 2010–2014) s-au derulat proiecte ample, finanțate din bani europeni, resurse bugetare sau extrabugetare (proprii), menite să sporească atractivitatea colecțiilor deținute, atât pentru public, cât și pentru specialiști. Totodată, în aceeași perioadă, au fost reorganizate și reactualizate și celelalte expoziții permanente ale unităților muzeale de la Piatra-Neamț, Roman și Bicaz. Desigur, toate aceste realizări cultural-științifice remarcabile au fost coordonate de către directorul instituției.

Mai mult decât atât, pe plan local, în ultimii ani, s-a convenit intrarea în administrarea Complexului Muzeal Județean Neamț a turnului-clopotniță al Bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din centrul istoric al municipiului Piatra-Neamț, în interiorul căruia a fost amenajată o expoziție permanentă menită să introducă celebrul monument de patrimoniu în circuitul turistic, meritul principal în acest sens revenindu-i tot dr. Gheorghe Dumitroaia.

În afara expozițiilor permanente din cadrul unităților muzeale menționate, de-a lungul timpului a organizat (singur sau în colaborare) peste 50 de expoziții temporare, găzduite de prestigioase instituții de  profil din țară și din străinătate. Între expozițiile naționale amintim: Plastica neo-eneolitică din România (Piatra-Neamț, 1981 şi 1984), Poduri-Dealul Ghindaru (Piatra-Neamț, 1986), Plastica antropomorfă Cucuteni (Piatra-Neamț, 1991), Ceramica neolitică pictată din România (itinerată în Ńară, 1995), Perioada de tranziŃie de  la  eneolitic  la  epoca  bronzului  în  Moldova  (Piatra-Neamț,  1988),  Cultură  şi  civilizaŃie  în  CarpaŃii Răsăriteni (Sfântu Gheorghe, 1998), Cultura Costişa în contextul epocii bronzului din România (Piatra- Neamț, 2001), Artă eneolitică Cucuteni (Bucureşti, 2002; Braşov, 2003), Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în SubcarpaŃii Moldovei (Piatra-Neamț, 2003; Brașov, 2004); Sarea, Timpul şi Omul (Sfântu Gheorghe, 2006), Cucuteni.  CivilizaŃie  a  Europei  Vechi  (Sibiu,  2007  –  cu  ocazia  desemnării  municipiului  drept  capitală culturală europerană; Miercurea Ciuc, 2007; Sfântu Gheorghe, 2008), Cucuteni. Artă şi Pasiune. ColecŃia dr. Emilia şi Romeo Dumitrescu (Piatra-Neamț, 2007–2008), Poduri-Dealul Ghindaru 30 de ani de cercetări arheologice (Piatra-Neamț, 2009–2011), Poduri-Dealul Ghindaru. Cercetările arheologice din Caseta C. 2005–2009 (Piatra-Neamț, 2012–2013).

*

Dintre expozițiile organizate în străinătate, la care a colaborat, menționăm: Goldhelm. Schwert und Silberschatze (Frankfurt-am-Main – Germania, 1994; Rotterdam – Olanda, 1994), Cucuteni. The Last Great Chalcolithic Civilization of Europe (Salonic – Grecia, 1997 – cu ocazia desemnării metropolei elene drept capitală culturală europeană), Dieux et Heros de l’Age du Bronze. L’Europe au temps d’Ulysse / Gods and Heroes of the Bronze Age. Europe at the Time of Ulyses (Copenhaga – Danemarca, 1998; Bonn – Germania, 1999; Paris – Franța, 1999; Atena – Grecia, 2000), Treasures of Romania. 7000 Years Old (Stockholm – Suedia, 2004), Geheimnisvolle Kreisgraben (Viena – Austria, 2006), L’Art Néolithique en Roumanie / Neolithic Art in Romania / Neolitische Kunst in Rumänien (Olten – Elveția, 2008), Cucuteni-Trypillia. A Great Civilization of Old Europe (Vatican, 2008), Cucuteni Culture. Art and Religion / Kultura Cucuteni. Sztuka i Religia (Varșovia – Polonia, 2009), The Lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000–3500 B.C. (New York – Statele Unite ale Americii, 2009).

*

De-a lungul activității sale, distinsul specialist a acordat permanent sprijin muzeelor locale create în mai multe localități de pe raza județului Neamț (Vânători-Neamț, TârpeKti, RăuceKti, HumuleKti, Ghindăoani, Crăcăoani, Moldoveni, Roznov, Bicazul Ardelean, Războieni, FarcaKa, Ceahlău, DragomireKti etc.). În ultimii ani, directorul Complexului Muzeal Județean Neamț s-a implicat în mod activ în organizarea unor evenimente anuale, devenite de acum de tradiție, care au darul de a pune o dată în plus în valoare patrimoniul cultural al ținutului Neamțului (Târgul Meșterilor Populari „Lada cu zestre” – Piatra-Neamț; Zilele „Ion Creangă” – Humulești; Zilele „Cetății Neamț” – Târgu Neamț; proiectele internaționale „Ziua internațională a Muzeelor” și „Noaptea Europeană a Muzeelor”).

*

În activitatea domniei sale, o atenție deosebită a fost acordată cercetărilor de teren, în cele ce urmează amintindu-le pe cele mai importante. Astfel, în calitate de coordonator sau de membru în colectiv, a luat parte la săpăturile arheologice de la: RăuceKti (1978–1979, 1986), Poduri (din 1981), Vânători-Neamț (1982), Lunca (1983–2004), Izvoare (1984), SăveKti (1986), DulceKti (1988), Urecheni (1988), Oglinzi (1988–1992), Ghindăuani (1992), NegriteKti (1992), BorKeni (1992), Dobreni (1998), Păuleni-Ciuc (din 1999), Târgu Neamț (2003), Cucuieți (2003–2004), Solca (2003), łolici (2007–2009), Piatra-Neamț – Curtea Domnească (2005–2006, 2009) și Cetatea Neamț (2007–2008), Piatra-Neamț – Poiana Cireșului (din 2011). De asemenea, investigațiile de suprafaŃă din diverse zone cu potenŃial arheologic situate în spațiul subcarpatic moldav au permis evidenŃierea a peste 200 de puncte Ki staŃiuni arheologice. În urma cercetărilor de teren derulate, reputatul specialist omagiat a scos la iveală numeroase obiecte de patrimoniu de o valoare inestimabilă, care îmbogățesc în prezent în special colecțiile unităților muzeale ale căror destine le conduce. Cele mai valoroase dintre acestea au fost valorificate și în plan publicistic.

*

Alături de colaboratorii săi, dr. Gheorghe Dumitroaia a organizat de-a lungul timpului numeroase manifestări cultural-științifice naționale și internaționale, dintre care amintim: Al XI-lea Simpozion Național de Tracologie (Piatra-Neamț, 1988), Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice (Piatra-Neamț, 1991), Colocviul Internațional Cucuteni – 110 ani de la descoperirea a.ezării eponime (Piatra-Neamț, 1994), Colocviul Internațional Tell-urile, axe cronologice ale preistoriei (Bacău – Poduri – Tescani, 1995), Colocviul InternaŃional Componenta pre-indoeuropeană a lumii trace. Complexul cultural Cucuteni-Tripolie (Piatra-Neamț, 1997), Simpozionul Perioada de tranziŃie de la eneolitic la epoca bronzului (Piatra-Neamț, 1998), Colocviul CarpaŃii Răsăriteni în epoca bronzului. Complexul cultural Costi.a-Komarov (Piatra-Neamț – Miercurea Ciuc, 2001), Colocviile Internaționale Cucuteni 120 de ani de cercetări. Timpul bilanțului și Arheologia pre-.i protoistorică a Sării (Piatra-Neamț, 2004), Colocviul internaŃional Complexul cultural Cucuteni-Tripolie. Unitate și diversitate (Piatra-Neamț, 2006), Simpozionul Cucuteni 125 de ani de cercetări (Piatra-Neamț, 2009), Colocviul Internațional Impactul antropic asupra mediului natural în neo-eneoliticul sud-est european (Piatra-Neamț, 2012), la care se adaugă sesiunile anuale de comunicări ale Complexului Muzeal Județean Neamț (1983–2013).

În ultimii ani, ca urmare a competenței sale profesionale, reputatul specialist a făcut parte din colectivele de cercetare ale unor importante proiecte naționale și internaționale de tip grant, soldate cu rezultate deosebite prin prisma importanței lor științifice, cum ar fi: Aux origines de la production du sel en Europe: préhistoire et écologie des Carpates Orientales Roumaines; Cercetări pluridisciplinare privind răspândirea și evoluția modului de viață agricol în neolitic (mileniile VI–IV î.H.) la est de CarpaŃii Răsăriteni; Exploatarea sării în preistoria României.

Ca o recunoaștere a valorii specialistului dr. Gheorghe Dumitroaia și implicit a demersurilor cultural- științifice pe care le-a întreprins în prodigioasa sa carieră, Ministerul Culturii și Cultelor i-a acordat două dintre cele mai importante distincții ale sale, respectiv premiul „Adrian Rădulescu” (2003) pentru expoziția și volumul Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în SubcarpaŃii Moldovei și premiul „Iulian Antonescu”, pentru management muzeal (2006) pentru proiectul Primul Muzeu Cucuteni în România. De asemenea, pentru meritele deosebite avute în cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural al Ținutului Neamțului, Inspectoratul pentru Cultură al Județului Neamț l-a distins în două rânduri cu premiul „Constantin Matasă” (1992 și 1997).

Tuturor acestor realizări deosebite li se adaugă numeroasele publicații pe care le-a semnat sau editat (singur ori în colaborare) de-a lungul timpului, prin intermediul cărora au fost introduse în circuitul științific date de importanță excepțională referitoare la patrimoniul cultural național și universal.

Gheorghe Dumitroaia a plecat dintre noi la 6 aprilie 2016

 

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

 

 1. CĂRȚI:
 2. ComunităŃi preistorice din nord-estul României. De la cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu,

Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, VII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2000, 336 p.

 1. Cetatea Neamț, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2000, 120 p. (în colaborare).
 2. In Memoriam Constantin Matasă, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, X, Editura „Constantin

Matasă”, Piatra-Neamț, 2001, 268 p.

 1. Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în SubcarpaŃii Moldovei, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XIII,

Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2003, 250 p. (în colaborare).

 1. Primul muzeu Cucuteni din România, ediția I, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XV, Editura Foton,

Brașov, 2005, 176 p. (în colaborare).

 1. Județul Neamț. Album monografic, Editura Foton, Brașov, 2005, 200 p.
 2. Muzeul Cetatea Neamț, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXI, Editura „Constantin Matasă”,

Piatra-Neamț, 2009, 120 p.

 1. Poduri-Dealul Ghindaru. Cercetările arheologice din caseta C. 2005–2009, Bibliotheca Memoriae

Antiquitatis, XXII, Editura „Constantin Matasă, Piatra-Neamț, 2009, 156 p. (în colaborare).

 1. Primul muzeu Cucuteni din România, ediția a II-a, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XV, Editura

Foton, Brașov, 2011, 176 p. (în colaborare).

 1. VOLUME EDITATE:
 2. Ceramica neolitică. Me.te.ug, artă, tradiŃie. Trei milenii de spiritualitate preistorică. Catalog de

expoziție, Casa de Editură Panteon, Piatra-Neamț, 1995, 124 p. (în colaborare).

 1. JudeŃul Neamț. Monografie, Casa de Editură Panteon, Piatra-Neamț, 1995, 156 p.
 2. Cucuteni aujourd’hui. 110 ans depuis la découverte en 1884 du site eponyme, Piatra-Neamț, 1996,

372 p. (în colaborare).

 1. Cucuteni. The Last Great Chalcolithic Civilization of Europe, Athena Publishing & Printing House, BucureKti, 1997, 246 p. (în colaborare).
 2. D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, ediția I, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, III, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 1997, 523 p. (în colaborare).
 3. C.-M. Mantu, Cucuteni. EvoluŃie, Cronologie, Legături, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, V, Editura Nona, Piatra-Neamț, 1998, 324 p.
 4. Șt. CucoK, Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, VI, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 1999, 304 p. (în colaborare).
 5. D.N. Popovici, Cultura Cucuteni. Faza A. Repertoriul a.ezărilor (1), Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, VIII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2000, 358 p., 13 fig.
 6. V. Cavruc, Gh. Dumitroaia (coord.), Cultura Costi.a în contextul epocii bronzului din România.

Catalog de expoziție, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2001, 138 p., 81 pl., 1 h.

 1. F. Monah, Flora .i vegetaŃia cormofitelor din lunca Siretului, Bibliotheca Historiae Naturalis, I, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2001, 268 p.
 2. V. Sorochin, Aspectul regional cucutenian Drăgu.eni-Jura, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XI, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2002, 402 p. (în colaborare).
 3. Artă Eneolitică Cucuteni, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2002, 92 p. (în colaborare).
 4. M. Petrescu-Dîmbovița, V. Spinei, (coord.), Cercetări arheologice .i istorice din zona lacului de acumulare Bicaz, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2003, 522 p.
 5. N. Nechita, Flora și vegetația cormofitelor din Masivul Hășmaș, Cheile Bicazului și Lacu Roșu, Bibliotheca Historiae Naturalis, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2003, 384 p.
 6. M. Petrescu-Dîmbovița, M.-C. Văleanu, Cucuteni-CetăŃuie. Monografie arheologică. Săpăturile din anii 1961–1966, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XIV, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2004, 418 p., 319
 7. Rezumatele comunicărilor colocviilor internaŃionale Cucuteni – 120 de ani de cercetări. Timpul

bilanŃului .i Arheologia pre- .i protoistorică a sării, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2004, 120 p. 26. Cucuteni. 120 ans de recherche. Le temps du bilan / 120 Years of Research. Time to sum up, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2005, 407 p. (în colaborare).

 1. M. Petrescu-Dîmbovița, Amintirile unui arheolog, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2006, 268 p. (în colaborare).
 2. L’exploitation du sel a travers le temps, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2007, 328 p. (în colaborare).
 3. G. Luca, Monografia comunei Drăgu.eni, județul Suceava, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2007, 240 p.
 4. F. Monah, D. Monah, Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XIX, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2008, 214 p.
 5. Sarea de la prezent la trecut, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XX, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2008, 232 p. (în colaborare).
 6. G. Luca, Târgu Neamț. Monografie, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2008, 490 p.
 7. D. Garvăn, A. Frînculeasa, D. Buzea, Precucuteni. Originile unei mari civilizații, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2009, 110 p.
 8. R. Munteanu, Începuturile bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților Orientali, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXIV, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2010, 352 p.
 9. V. Diaconu, Hănești-Botoșani. Mărturii arheologice și istorice, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXV, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2010, 166 p.
 10. D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, ediția a II-a, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXVII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2012, 556 p. (în colaborare).
 11. V. Diaconu, Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXVIII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2012, 306 p.
 12. L. Bătrîna, A. Bătrîna, Biserica „Sfântul Nicolae” din Rădăuți. Cercetări arheologice și interpretări istorice asupra începuturilor Țării Moldovei, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXIX, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2012, 522 p.
 13. M.-C. Verzea, E. Cojocariu, Principesa Elena Cuza la Piatra-Neamț, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2012, 132 p.
 14. Rezumatele comunicărilor colocviului internațional „Impactul antropic asupra mediului natural în neo-eneoliticul sud-est european”, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2012, 72 p. (în colaborare).
 15. Gh. Agafiței, Monografia satului Săvești, județul Neamț, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2013.

 

 1. STUDII – ARTICOLE – NOTE:

 

 1. Săpăturile arheologice din judeŃul Neamț (1974–1976), in Memoria Antiquitatis, VI–VIII, 1981, pp. 341–346.
 2. Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru, in Cercetări Arheologice, VI, 1983, pp. 3–22 (în colaborare).
 3. Obiecte de aramă .i de bronz de pe teritoriul judeŃului Neamț, in Memoria Antiquitatis, IX–XI, 1985, pp. 465–481.
 4. Două topoare de luptă din feudalismul timpuriu descoperite pe teritoriul judeŃului Neamț, in Memoria Antiquitatis, IX–XI, 1985, pp. 527–532.
 5. Săpăturile arheologice din judeŃul Neamț (1977–1983), in Memoria Antiquitatis, IX–XI, 1985, pp. 735–740.
 6. Noi date C14 din nivelurile aparŃinând culturii Precucuteni din staŃiunea de la Poduri-Dealul Ghindaru, judeŃul Bacău, in Cercetări Arheologice, VIII, 1986, pp. 137–142 (în colaborare).
 7. Sondajul arheologic de la Vânători-Neamț, in Memoria Antiquitatis, XII–XIV, 1986, pp. 15–29.
 8. Săpăturile arheologice din judeŃul Neamț (1984–1985), in Memoria Antiquitatis, XII–XIV, 1986, pp. 317–322.
 9. La station archéologique de Lunca-Poiana Slatinii, in M. Petrescu-DîmboviŃa, N. Ursulescu, D. Monah, V. Chirica (eds.), La civilisation de Cucuteni en contexte européen. Session scientifique dédiée au centenaire des premieres découvertes de Cucuteni (Ia.i – Piatra Neamț, 24–28 septembre 1984), Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, I, IaKi, pp. 253–258.
 10. Raport preliminar asupra săpăturilor de la Poduri-Dealul Ghindaru (1984–1985), in Memoria Antiquitatis, XV–XVII, 1987, pp. 9–19 (în colaborare).
 11. Plastica antropomorfă din a.ezarea cucuteniană de la Răuce.ti-Munteni, jud. Neamț, in Memoria Antiquitatis, XV–XVII, 1987, pp. 21–42.
 12. Săpăturile arheologice din judeŃul Neamț (1986), in Memoria Antiquitatis, XV–XVII, 1987, pp. 291–295.
 13. Descoperiri geto-dacice din sec. V–IV î.e.n. la Vlădiceni .i Lunca, judeŃul Neamț, in Symposia Thracologica, V, Miercurea Ciuc, 1987 (în colaborare).
 14. Mărturii arheologice de la sfârșitul epocii bronzului pe teritoriul judeŃului Neamț, in Symposia Thracologica, VI, Piatra-Neamț, 1988, pp. 51, 52.
 15. A.ezarea hallsttatiană de la Dulce.ti, judeŃul Neamț, in Symposia Thracologica, VII, Tulcea, 1989, pp. 267, 268 (în colaborare).
 16. Découvertes getes récentes concernant l’aspect culturel Canlia dans le département de Neamț, in Thraco-Dacica, XI, 1990, pp. 125–133 (în colaborare).
 17. Getskie nahodki kulturnogo aspekta Kanlia v uezde Neamț, in Drevneishie obsnosti zemledelcev skotovodov severnogo Prichernomorya (V tys. do n.e. – IV n.e.), Kiev, 1991, pp. 191–193 (în colaborare).
 18. Materiale și cercetări arheologice din nord-estul judeŃului Neamț, in Memoria Antiquitatis, XVIII, 1992, pp. 63–143.
 19. Cercetări arheologice de suprafaŃă pe Valea Siretului, la nord de municipiul Roman, in Memoria Antiquitatis, XVIII, 1992, pp. 145–170 (în colaborare).
 20. Săpături și cercetări arheologice de suprafață in județul Neamț (1987–1991), in Memoria Antiquitatis, XVIII, 1992, pp. 287–297.
 21. A XXV-a Sesiune NaŃională de Rapoarte Arheologice, in Memoria Antiquitatis, XVIII, 1992, pp. 307–313.
 22. Cultura Noua pe teritoriul judeŃului Neamț, in Carpica, XXII, 1992, pp. 119–141.
 23. Exploatarea surselor de apă sărată din Moldova. O abordare etnoarheologică, in Thraco-Dacica,

XIII, 1992, pp. 159–167 (în colaborare).

 1. L’exploitation des sources salées dans l’est de la Roumanie: une demarche etno-archéologique, in J. Pavúk, (ed.), Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1–7 septembre 1991, Bratislava, 1993, pp. 88–90 (în colaborare).
 2. Depunerile neo-eneolitice de la Lunca .i Oglinzi, judeŃul Neamț, in Memoria Antiquitatis, XIX, 1994, pp. 7–82.
 3. Săpături .i cercetări arheologice de suprafaŃă în judeŃul Neamț (1990–1993), in Memoria Antiquitatis, XIX, 1994, pp. 509–521.
 4. Din activitatea Muzeului de Istorie Piatra-Neamț (1990–1993), in Memoria Antiquitatis, XIX, 1994, pp. 523–532.
 5. Vtefan Cuco. (1936–1992), in Memoria Antiquitatis, XIX, 1994, pp. 533–536.
 6. Scurt istoric, in Gh. Dumitroaia (red.), JudeŃul Neamț. Monografie, Piatra-Neamț, 1995, pp. 19–58.
 7. Săpăturile arheologice din judeŃul Neamț (1994–1995), in Memoria Antiquitatis, XX, 1996, pp. 307–313.
 8. Préface, in Gh. Dumitroaia, D. Monah (eds.), Cucuteni aujourd’hui. 110 ans depuis la découverte en 1884 du site eponyme, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 1996, pp. 5–7 (în colaborare).
 9. Din activitatea Complexului Muzeal Județean Neamț (1994–1995), in Memoria Antiquitatis, XX, 1996, pp. 315–325.
 10. Découvertes du Bronze Moyen dans la station de Poduri-Bacău, in P. Roman (ed.), The Thracian World at the Cross Roads of Civilisation. The 7th International Congress of Thracology, May 20–26, 1996, Constanța – Mangalia – Tulcea, Romania. Reports and Summaries, BucureKti, 1996, pp. 267, 268 (în colaborare).
 11. Une vase a silhouettes anthropomorphes peintes découverte a Poduri-Dealul Ghindaru (dép. De Bacău), in Gh. Dumitroaia, D. Monah (eds.), Cucuteni aujourd’hui. 110 ans depuis la découverte en 1884 du site eponyme, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, pp. 39–48 (în colaborare).
 12. Cercetările arheologice de la Bor.eni-Neamț, in Memoria Antiquitatis, XXI, 1997, pp. 131–193 (în colaborare).
 13. Cercetări arheologice în judeŃul Neamț (1996), in Memoria Antiquitatis, XXI, 1997, pp. 427–436.
 14. Din activitatea Complexului Muzeal JudeŃean Neamț în anul 1996, in Memoria Antiquitatis, XXI,

1997, pp. 437–447.

 1. StaŃiunea Că.ăria-Dealul Mătăhuia, com. Dobreni, jud. Neamț, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, 1999, pp. 25, 26 (în colaborare);
 2. Raport asupra cercetărilor arheologice de la Voimeni (Ciomortan), com. Păuleni, jud. Harghita, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, 1999, pp. 103, 104, 166–168 (în colaborare).
 3. Prefață, in Șt. Cucoș, Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, VI, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 1999, pp. 15–17 (în colaborare).
 4. Descoperirile aparŃinând aspectului cultural Ciomortan de la Păuleni, in Angustia, 5, Sfântu Gheorghe, 2000, pp. 131–154 (în colaborare).
 5. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău, punct: Dealul Ghindaru, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, 2001, pp. 190–198 (în colaborare).
 6. Sili.tea, com. Români, jud. Neamț, punct: Pe CetăŃuie, com. Români, jud. Neamț, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, 2001, p. 229, pl. 61 (în colaborare).
 7. Voimeni (Ciomortan), com. Păuleni, jud. Harghita, punct: Várdomb / Dealul Cetății / Dâmbul Cetății, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, 2001, pp. 245–247 (în colaborare).
 8. The Exploitation of Salt in the Prehistory of Moldavia, Romania, in Archaeological Reports, 23, 2001, pp. 10–20 (în colaborare).
 9. Trei scrisori adresate profesorului Ion Andrie.escu, in Memoria Antiquitatis, XXII, 2001, pp. 531–541.
 10. ConsideraŃii asupra culturii Costi.a-Komarov de pe teritoriul Moldovei, in V. Cavruc, Gh. Dumitroaia (coord.), Cultura Costi.a în contextul epocii bronzului din România. Catalog de expoziție, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2001, pp. 13–22.
 11. StaŃiunea Lunca, com. Vânători-Neamț, jud. Neamț, in V. Cavruc, Gh. Dumitroaia (coord.), Cultura Costi.a în contextul epocii bronzului din România. Catalog de expoziție, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2001, pp. 31–40, pl. 7–11, 43–52.
 12. Cercetările arheologice din judeŃul Neamț (1998–2001), in Memoria Antiquitatis, XXII, 2001, pp. 543–559.
 13. Borșeni, com. Războieni, jud. Neamț, punct: Bulgărie, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, 2002, pp. 62, 63 (în colaborare).
 14. Lunca, com Vânători-Neamț, jud. Neamț, punct: Poiana Slatinei, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, 2002, pp. 190, 191 (în colaborare).
 15. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău, punct: Dealul Ghindaru, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, 2002, pp. 242–245 (în colaborare).
 16. Sili.tea, com. Români, jud. Neamț, punct: Pe Cetățuie, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, 2002, pp. 287–289 (în colaborare).
 17. The Earliest Salt Exploitation in the World: Excavation at Lunca-Poiana Slatinei, Neamț County, Moldavia, Romania, in Archaeological Reports, 2002, pp. 34–48 (în colaborare).
 18. In Memoriam Victor Sorochin, in V. Sorochin, Aspectul regional cucutenian Drăgu.eni-Jura, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2002, pp. 9–14

(în colaborare).

 1. Lunca, com. Vânători-Neamț, jud. Neamț, punct: Poiana Slatinei, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, 2003, pp. 183, 184 (în colaborare).
 2. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău, punct: Dealul Ghindaru, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, 2003, pp. 243–245 (în colaborare).
 3. Secu, com. Vânători-Neamț, jud. Neamț, punct: Mănăstirea Secu, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, 2003, pp. 282, 283 (în colaborare).
 4. The Exploitation of Salt in the Prehistory of Moldavia, Romania, in Archaeological Reports, 2003, pp. 7–11 (în colaborare);
 5. Muzeul de Istorie .i Arheologie Piatra-Neamț – 70 de ani de existenŃă, in Memoria Antiquitatis, XXIII, 2004, pp. 7–30.
 6. Dr. Dan Monah la 60 de ani !, in Memoria Antiquitatis, XXIII, 2004, pp. 31–39.
 7. Dr. Vasile Ursachi la 70 de ani !, in Memoria Antiquitatis, XXIII, 2004, pp. 41–47.
 8. Săpături arheologice sistematice .i periegheze din judeŃele Neamț, Bacău și Suceava (2002–2004), in Memoria Antiquitatis, XXIII, 2004, pp. 431–449.
 9. ConferinŃa InternaŃională Giant-Settlements of Tripolian Culture, Talianki, Ucraina, 5–8 august 2003, in

Memoria Antiquitatis, XXIII, 2004, pp. 457–465.

 1. Marin Marcel Drăgotescu (1934–2002), in Memoria Antiquitatis, XXIII, 2004, pp. 481–483.
 2. Cucuieți, com. Solonț, jud. Bacău, punct: Slatina Veche, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, 2004, pp. 110, 111 (în colaborare).
 3. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău, punct: Dealul Ghindaru, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, 2004, pp. 242–244 (în colaborare).
 4. Solca, jud. Suceava, punct: Slatina Mare, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, 2004, pp. 314, 315 (în colaborare).
 5. Târgu-Neamț, jud. Neamț, punct: Dealul Pometea, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, 2004, pp. 349–351 (în colaborare).
 6. La contribution du Musée d’Histoire et d’Archéologie de Piatra-Neamț a la recherche de la culture Cucuteni, in Gh. Dumitroaia (ed.), Rezumatele comunicărilor colocviilor internaŃionale Cucuteni – 120 de ani de cercetări. Timpul bilanŃului .i Arheologia pre- .i protoistorică a sării, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2004, pp. 8–17.
 7. Prehistoric Exploitation of the Salt Spring from CucuieŃi – „Slatina Veche”, Bacău County, in Gh.

Dumitroaia (ed.), Rezumatele comunicărilor colocviilor internaŃionale Cucuteni – 120 de ani de cercetări.

Timpul bilanŃului .i Arheologia pre- .i protoistorică a sării, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț,

2004, pp. 90 (în colaborare).

 1. Solca – „Slatina Mare”. Considerations stratigraphiques et attribution culturelle, in Gh. Dumitroaia

(ed.), Rezumatele comunicărilor colocviilor internaŃionale Cucuteni – 120 de ani de cercetări. Timpul

bilanŃului .i Arheologia pre- .i protoistorică a sării, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2004, pp. 91,

92 (în colaborare).

 1. L’exploitation des sources sallées en Moldavie: un exemple de ressource structurante du territoire

depuis le Neolithique, in Gh. Dumitroaia (ed.), Rezumatele comunicărilor colocviilor internaŃionale Cucuteni –

120 de ani de cercetări. Timpul bilanŃului .i Arheologia pre- .i protoistorică a sării, Editura „Constantin

Matasă”, Piatra-Neamț, 2004, pp. 92, 93 (în colaborare).

 1. Lunca – „Poiana Slatinei”, le plus ancien point d’exploitation du sel de l’Europe, in Gh. Dumitroaia

(ed.), Rezumatele comunicărilor colocviilor internaŃionale Cucuteni – 120 de ani de cercetări. Timpul

bilanŃului .i Arheologia pre- .i protoistorică a sării, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2004,

 1. 95–97 (în colaborare)
 2. Bronze Age Discoveries near the Salt Springs in the Piemont Region of Moldavia, in Tracii .i lumea

circumpontică / Thracians and Circumpontic World, ChiKinău, 2004, pp. 37, 38 (în colaborare).

 1. Découvertes de l’Âge du Bronze dans le Sous-Carpates de la Moldavie, in V. Spinei, C.-M.

Lazarovici, D. Monah (eds.), Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea

Petrescu-Dîmbovița oblata, Editura Trinitas, Iași, 2005, pp. 461–473 (în colaborare).

 1. The Earliest Salt Production in the World. An Early Neolithic Exploitation in Poiana Slatinei –

Lunca, Romania, in Antiquity, 79, 306, 2005, pp. 11–18 (în colaborare).

 1. Academicianul Mircea Petrescu-DîmboviŃa .i Muzeul de Istorie .i Arheologie Piatra-Neamț, in

Arheologia Moldovei, XXVIII, 2005, pp. 21–25.

 1. Ein Kultkomplex aus Rumänien, in F. Daim, W. Neubaner (coord.), Geheimnisvolle Kreisgräben, Horn –

Viena, 2005, pp. 210–213 (în colaborare).

 1. La contribution du Musée d’Histoire et d’Archéologie de Piatra-Neamț a la recherche de la culture

Cucuteni, in Gh. Dumitroaia, J. Chapman, O. Weller, C. Preoteasa, R. Munteanu, D. Nicola, D. Monah (eds.),

Cucuteni. 120 ans de recherches. Le temps du bilan / 120 Years of Research. Time to sum up, Bibliotheca

Memoriae Antiquitatis, XVI, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2005, pp. 13–20.

 1. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău, punct: Dealul Ghindaru, in Cronica Cercetărilor Arheologice din

România. Campania 2004, 2005, pp. 281–283 (în colaborare).

 1. Sursele de sare dintre Valea Sucevei .i Valea Buzăului, in V. Cavruc, A. Chiricescu (eds.), Sarea,

Timpul și Omul. Catalog de expoziție, Editura Angustia, Sfântu Gheorghe, 2006, pp. 22–24 (în colaborare).

 1. Vestigii arheologice privind exploatarea sării pe teritoriul României în perioada neo-eneolitică, in
 2. Cavruc, A. Chiricescu (eds.), Sarea, Timpul și Omul. Catalog de expoziție, Editura Angustia, Sfântu

Gheorghe, 2006, pp. 37–40.

 1. Piatra-Neamț, jud. Neamț, punct: Curtea Domnească, in Cronica Cercetărilor Arheologice din

România. Campania 2005, 2006, pp. 261, 262 (în colaborare).

 1. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău, punct: Dealul Ghindaru, in Cronica Cercetărilor Arheologice din

România. Campania 2005, 2006, pp. 275–277 (în colaborare).

 1. Recherches sur l’exploitation préhistorique du sel en Roumanie, in D. Monah, Gh. Dumitroaia, O.

Weller, J. Chapman (eds.), L’exploitation du sel a travers le temps, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII,

Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2007, pp. 13–34 (în colaborare).

 1. Solca-Slatina Mare (Roumanie). Preuves archéologiques de l’exploitation du sel en préhistoire, in D. Monah, Gh. Dumitroaia, O. Weller, J. Chapman (eds.), L’exploitation du sel a travers le temps, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2007, pp. 35–57 (în colaborare).
 2. Cucuieți-Slatina Veche (Romania). Prehistoric Exploitation of a Salt Resource, in D. Monah, Gh. Dumitroaia, O. Weller, J. Chapman (eds.), L’exploitation du sel a travers le temps, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2007, pp. 57–71 (în colaborare).
 3. L’exploitation des sources salées en Moldavie: un exemple de ressource structurante du territoire, in D. Monah, Gh. Dumitroaia, O. Weller, J. Chapman (eds.), L’exploitation du sel a travers le temps, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2007, pp. 99–113 (în colaborare).
 4. The Exploitation of the Salt-Water Sources in Moldavia: An Ethno-Archaeological Approach, in D. Monah, Gh. Dumitroaia, O. Weller, J. Chapman (eds.), L’exploitation du sel a travers le temps, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2007, pp. 279–298 (în colaborare).
 5. Dr. Ioan Mitrea la 70 de ani !, in Memoria Antiquitatis, XXIV, 2007, pp. 7–16.
 6. Dr. Virgil Mihailescu-Bîrliba la 70 de ani !, in Memoria Antiquitatis, XXIV, 2007, pp. 17–29.
 7. Cercetările arheologice de la Târgu Neamț – Dealul Pometea, in Memoria Antiquitatis, XXIV, 2007, pp. 293–325 (în colaborare).
 8. Analyses et dynamiques spatiales autour des sources salées de Moldavie Sous-Carpatique durant la préhistoire roumaine (6000–3500 BC), in N. Morere Molinero (ed.), Las salinas y la sal de interior en la historia: economía, medio ambiente y sociedad / Inland Salt Works and Salt History: Economy, Environment and Society, Tomo I, Editorial Dykinson, Madrid, 2007, pp. 165–184 (în colaborare).
 9. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău, punct: Dealul Ghindaru, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, 2007, pp. 274, 275 (în colaborare).
 10. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău, punct: Dealul Ghindaru, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007, 2008, pp. 230, 231 (în colaborare).
 11. łolici, com. Petricani, jud. Neamț, punct: Hălăbutoaia, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007, 2008, pp. 325, 326 (în colaborare).
 12. Noi investigaŃii etnoarheologice asupra izvoarelor sărate de pe Valea Muntelui, in D. Monah, Gh. Dumitroaia, D. Garvăn (eds.), Sarea, de la prezent la trecut, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XX, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2008, pp. 81–105 (în colaborare).
 13. Un nou punct de exploatare a apei sărate în preistorie: łolici-Hălăbutoaia, jud. Neamț, in D. Monah, Gh. Dumitroaia, D. Garvăn (eds.), Sarea, de la prezent la trecut, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XX, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2008, pp. 203–224 (în colaborare).
 14. Premiere exploitation de sel en Europe. Techniques et gestion de l’exploitation de la source salée de Poiana Slatinei a Lunca (Neamț, Roumanie), in O. Weller, A. Dufraisse, P. Pétrequin (eds.), Sel, eau et foret d’hier a aujourd’hui, Franche-Comté, 2008, pp. 205–230 (în colaborare).
 15. Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în siturile preistorice din Moldova, în perioada 2003–2007, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2008 Valachica, 21–22 (2008– 2009), 2009, pp. 10–25.
 16. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău, punct: Dealul Ghindaru, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2008 Valachica, 21–22 (2008–2009), 2009, pp. 176, 177 (în colaborare).
 17. łolici, com. Petricani, jud. Neamț, punct: Hălăbutoaia, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2008 Valachica, 21–22 (2008–2009), 2009, pp. 227, 228 (în colaborare).
 18. Le Professeur Dan Monah a 65 ans, in G. Bodi (ed.), In medias res praehistoriae. Miscellanea in honorem annos LXV peragentis Professoris Dan Monah oblata, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, IaKi, 2009, pp. VII–X.
 19. Bronze Age Discoveries at Poduri, Bacău County, in G. Bodi (ed.), In medias res praehistoriae. Miscellanea in honorem annos LXV peragentis Professoris Dan Monah oblata, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, IaKi, 2009, pp. 337–349 (în colaborare).
 20. Lunca-Poiana Slatinei (jud. Neamt): cel mai vechi sit de exploatare a sării din preistoria europeană, in Arheologia Moldovei, XXXII, 2009, pp. 21–39 (în colaborare).
 21. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău, punct: Dealul Ghindaru, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, 2010, pp. 153, 154 (în colaborare).
 22. Voimeni-Ciomortan, com. Păuleni Ciuc, jud. Harghita, punct: Dâmbul CetăŃii, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, 2010, pp. 182–186 (în colaborare).
 23. Un pumnal din epoca bronzului descoperit la Poduri (jud. Bacău), in Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 61, 1–2, 2010, pp. 133–141 (în colaborare).
 24. Spada de bronz de la Piatra-Voimului, in Memoria Antiquitatis, XXV–XXVI (2008–2009), 2010, pp. 323–328 (în colaborare).
 25. Spatial Analysis of Prehistoric Salt Exploitation in Eastern Carpathians (Romania), in M. Alexianu, O. Weller, R.-G. Curcă (eds.), Archaeology and Anthropolgy of Salt: A Diachronic Approach. Proceedings of the International Colloquium, 1–5 October 2008, Al. I. Cuza University (Iași, Romania), British Archaeological Reports, International Series, 2198, Archaeopress, Oxford, 2011, pp. 69–80 (în colaborare).
 26. Prehistoric Salt Exploitation in Eastern Carpathians (Romania): A Spatial Approach, in Studia Praehistorica, 14, 2011, pp. 197–219 (în colaborare).
 27. Din activitatea Complexului Muzeal JudeŃean Neamț, in Memoria Antiquitatis, XXVII, 2011, pp. 175–261.
 28. Piatra Neamț, jud. Neamț, punct: Curtea Domnească, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2010, 2011, pp. 211–214 (în colaborare).
 29. łolici, com. Petricani, jud. Neamț, punct: Hălăbutoaia, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2010, 2011, pp. 145, 146 (în colaborare).
 30. Piatra-Neamț, jud. Neamț, punct: Poiana Cireșului, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2011, 2012, pp. 100, 101 (în colaborare).
 31. Poduri, com. Poduri, jud. Bacău, punct: Dealul Ghindaru, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2011, 2012, pp. 109, 110 (în colaborare).
 32. Voimeni (Ciomortan), com. Păuleni-Ciuc, jud. Harghita, punct: Dâmbul CetăŃii, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2011, 2012, pp. 139–142 (în colaborare).
 33. Piatra Neamț, jud. Neamț, punct: Curtea Domnească, in Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2011, 2012, pp. 243–245 (în colaborare).
 34. Human Interaction and Environmental Impact of Salt Spring Exploitation over 2000 Years (Hălăbutoaia-Țolici, Petricani, Neamț, Romania, in C. Preoteasa, Gh. Dumitroaia (eds.), Rezumatele comunicărilor colocviului internațional „Impactul antropic asupra mediului natural în neo-eneoliticul sud-est european”, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2012, pp. 43, 44 (în colaborare).
 35. Rezultatele cercetărilor non-intruzive de la Poduri-Dealul Ghindaru, in Memoria Antiquitatis, XXVIII, 2012, pp. 160–167 (în colaborare).
 36. Mormintele medievale de la Cetatea Neamț, in Memoria Antiquitatis, XXVIII, 2012, pp. 229–256 (în colaborare).
 37. Din activitatea Complexului Muzeal Județean Neamț (2011–2012), in Memoria Antiquitatis, XXVIII, 2012, pp. 487–506.
 38. Gavril Luca (1937–2012), in Memoria Antiquitatis, XXVIII, 2012, pp. 555–559.
 39. Valoración expositiva del patrimonio de la Cultura de Cucuteni en el territorio de Rumania, in Revista de Museología, 54, 2012, pp. 15–22.

 

 1. OMAGIERI:
 2. Preoteasa, C.-D. Nicola (eds.), L’impact anthropique sur l’environnement durant le néo-énéolithique

du sud-est de l’Europe / In Honorem Dr. Gheorghe Dumitroaia, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXXI,

Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2014, 318 p.

Chirica, V., Gheorghe Dumitroaia la aniversare, in Arheologia Moldovei, XXXIII, 2010, pp. 421–426.

Articolul anterior

Anchetă penală la Școala Petru Vodă, după ce copiii s-au intoxicat cu monoxid de carbon

Articolul următor

Cum se circulă în județul Neamț, vineri dimineață! Iată prognoza meteo până sâmbătă!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *