ISSN 2457 - 3973

Preşedinţii de CJ şi primarii oraşelor din judeţele Moldovei s-au întâlnit la Piatra Neamţ

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-a întrunit joi, 7 iulie la Piatra Neamț. La întâlnire au participat, personal sau prin împuterniciți, 21 din cei 24 membri CDR, precum şi conducerea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Ședința a fost deschisă de Dumitru Buzatu, Președintele CDR Nord-Est, iar  Directorul General al ADR Nord-Est-Vasile Asandei, a făcut o introducere a noilor membri ai Consiliului, cărora le-a prezentat echipa de conducere a agenției, precum și activitatea acesteia.

Ordinea de zi a cuprins o informare privind oportunitățile de finanțare cuprinse în Programul Operațional Regional 2014-2020, susținută de Georgeta Smădu, Director Direcția Planificare, Programare, o informare privind situația implementării POR 2007-2013 în Regiunea Nord–Est, susținută de Nicolaie Burghelea- Director al Organismului Intermediar POR, o informare privind situația implementării POS CCE 2007-2013 în Regiunea Nord-Est, susținută de Cristian Zamă, Director Direcția monitorizare ex-post, precum și o  informare privind activitatea recentă de dezvoltare a afacerilor, prezentată de Vlad Gliga, Șef Serviciu Dezvoltarea Afacerilor. Conducerea CDR Nord-Est va fi asigurată în continuare prin Președintele Dumitru Buzatu, Președinte al Consiliului Județean Vaslui, iar ca vicepreşedinte a fost desemnat Sorin Brașoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău.

Din raportul asupra implementării Programului Operațional Regional 2007-2013 a rezultat că au fost înregistrate la ADR Nord-Est 1521 cereri de finanțare, din care au fost contractate 599 de proiecte a căror valoare  nerambursabilă solicitată însumează  785,36 milioane euro, reprezentând peste 111% din alocarea regiunii Nord-Est. Sumele rambursate solicitanților, în valoare de 612,49 milioane Euro, denotă un grad de absorbție de 87% din suma alocată.

În mod complementar, peste 80 de milioane de euro fonduri nerambursabile au fost atrase în Regiune și peste 1700 de noi locuri de muncă au fost create prin Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice 2007-2013”, preluat în martie 2013 de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est cu un grad de absorbție de 6,7% și adus la 94% absorbție financiară.

Un subiect de interes pentru participanţii la reuniune, potenţiali beneficiari ai finanţărilor din Instrumente Structurale, a fost prezentarea Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu o alocare regională estimată de aproximativ 1 miliard de euro. Regiunii Nord-Est îi va reveni 17,35 % din alocarea națională, pentru transpunerea în proiecte de dezvoltare a următoarelor 10 axe prioritare: Infrastructură de Cercetare, Dezvoltare, Inovare; Sprijinirea IMM; Eficienţă energetică (clădiri publice), Dezvoltare urbană; Turism (patrimoniu cultural şi natural); Infrastructură rutieră; Infrastructură de sănătate şi socială; Comunităţi defavorizate; Infrastructură de educaţie; Îmbunătăţirea infrastructurii cadastrale în mediul rural.

“Fiind prima reuniune a Consiliului în formula stabilită de alegerile locale din iunie 2016, a fost și o oportunitate de a ne cunoaște mai bine; membrii de tradiiție și-au împărtășit experiențele anterioare în colaborarea cu organizația noastră, iar participanții mai noi au avut ocazia să ne cunoască mai indeaproape activitatea. Preocuparea de a asigura un grad înalt de absorbție a fondurilor europene în perioada 2014-2020, dar și dorința de a colabora în vederea dezvoltării socio-economice a întregii Regiuni, au fost împărtășite de toți participanții în aceeași măsură”, a declarat Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este organul deliberativ pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est și este alcătuit din:

  • președinții consiliilor județene din regiune
  • un reprezentant al consiliilor locale municipale din fiecare județ al regiunii
  • un reprezentant al consiliilor locale orășenești din fiecare județ al regiunii
  • un reprezentant al consiliilor locale comunale din fiecare județ al regiunii

Principalele atribuții ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est sunt:

  • coordonează activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională, urmărește respectarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională și asigură un tratament egal și corect față de toate județele care alcătuiesc regiunea;
  • analizează și aprobă strategia și programele de dezvoltare regională;
  • aprobă proiectele de dezvoltare regională selecționate la nivel regional, în concordanță cu criteriile, prioritățile și metodologia elaborate de instituția națională cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate;
  • sprijină elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare;
  • analizează si aprobă criteriile, prioritățile, alocarea și destinațiile resurselor  de selectare a proiectelor de dezvoltare regională precum și alocarea și destinațiile resurselor provenite din Fondul pentru Dezvoltare Regională;
  • analizează și aprobă rapoartele de activitate ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este condus de un președinte și un vicepreședinte, funcții îndeplinite prin rotație pentru câte un mandat de un an de către reprezentanții județelor. Președintele și vicepreședintele trebuie să reprezinte județe diferite. Secretariatul Consiliului pentru Dezvoltare Regională este asigurat de Agenția pentru Dezvoltare Regională, iar directorul acesteia participă la toate ședintele Consiliului.

Articolul anterior

Consiliul Județean Neamț are un nou purtător de cuvânt

Articolul următor

Primarul Dragoş Chitic a inspectat lucrările de la Piaţa Centrală

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *