ISSN 2457 - 3973

Primăria Piatra-Neamţ, anunţ important pentru solicitanţii de locuinţe ANL

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ

ANUNȚĂ

 

Solicitanții de locuințe ANL destinate închirierii pentru tineri, că în perioada 04.09.2023-29.09.2023 să depună sau să actualizeze dosarul înregistrat la Municipiul Piatra-Neamț.

Dosarul va conține următoarele documente:

 • Cerere locuință dosar nou/Cerere actualizare dosar locuință;
 • Copie după actul de identitate al solicitantului (soț/soție);
 • Copie după certificatul de căsătorie al solicitantului (dacă este cazul);
 • Copii după cerificatele de naștere ale copiilor (dacă este cazul);
 • Copie după diploma ultimei unități de învățămînt absolvite a solicitantului;
 • Adeverință de salarizare care să ateste că solicitantul are locul de muncă în Piatra-Neamț și în care să fie specificat venitul net pe ultimele 12 luni;
 • Adeverință de salarizare pentru membrii familiei solicitantului: soț/soție, copii și/sau alte persoane majore în care să fie specificat venitul net pe ultimele 12 luni;
 • Confirmare de la asociația de proprietari cu numărul exact de persoane care domiciliază împreună cu solicitantul sau copii după actele de identitate și certificatele de naștere ale minorilor care locuiesc împreună cu solicitantul în cazul în care acesta locuiește la casă particulară;
 • Copie după contractul de închiriere însoțit de dovada înregistrării la organele fiscale teritoriale, în situația în care solicitantul locuiește cu chirie;
 • Adeverințe medicale pentru persoanele cu dizabilități și invalizii gr. I și gr. II (dacă este cazul);
 • Copie după hotărârea definitivă de divorț și partaj (dacă este cazul);
 • Adeverință care să dovedească faptul că solicitantul sau soțul/soția a fost asistat al unui centru de plasament (dacă este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere dată în fața notarului de către solicitant și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane majore aflate în întreținerea acestuia, că nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuință;

Notă: Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

 • Orice document în măsură să dovedească modificări survenite de la ultima actualizare a dosarului de locuință (certificat de căsătorie, certificat de naștere copii, hotărâre de divorț, adeverințe medicale, diplomă de studii, etc.).

Dosarul se depune la sediul Municipiului Piatra-Neamț din str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, camera 20, ghișeul 5, până la data de 29.09.2023, ora 14:00.

 

Locuințele ANL destinate tinerilor, disponibile pentru repartiții sunt:

– CARTIER SPERANȚA:     20 GARSONIERE

2 APARTAMENTE CU 2 CAMERE

 

– STRADA NUFĂRULUI: 1 APARTAMENT CU 2 CAMERE

1 GARSONIERĂ

 

– STRADA MIHAI VITEAZUL: 1 GARSONIERĂ

Articolul anterior

Mesaj emoţionant al inspectorului şcolar judeţean Florentina Luca-Moise, către personalul din învăţământul nemţean

Articolul următor

Precizări ale Secției Oncologie Medicală a SJU Piatra-Neamț cu privire la cazul profesorului Moscalu

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cel mai popular