ISSN 2457 - 3973

Primăria Piatra-Neamţ, dată în judecată de Prefectură pentru ilegalităţile din contractul privind parcările de reşedinţă

Primăria Piatra-Neamţ a fost dată în judecată de Prefectură pentru că a refuzat să îndrepte ilegalităţile din hotărârea prin care parcările de reşedinţă au trecut în subordinea administraţiei locale.

Prefectul Vasile-Adrian Niţă a precizat, vineri, că ţinând cont de documentele transmise Prefecturii la momentul aprobării hotărârii, a fost întocmită şi trimisă primăriei o adresă prin care a fost solicitată modificarea și completarea respectivei hotârări.

„Anterior adoptării unui regulament de funcționare a unui serviciu public, autoritatea publică locală este obligată să parcurgă niște etape obligatorii prevăzute de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, care au fost eludate în cazul de față. Serviciile de administrare a domeniului public și privat al unei unități administrativ-teritoriale se pot înființa și funcționa doar în baza unor studii de fundamentare întocmite de autoritatea locală, care trebuie să evalueze indicatorii tehnico-economici, să identifice sursele de finanțare și să recomande soluția optimă privind modul de organizare și gestionare a serviciilor. Toate acestea ar fi trebuit puse în dezbatere publică și consultare a cetățenilor, anterior aprobării oricărui regulament de funcționare a unui serviciu public. Or, în cazul de față, în dezbatere publică a fost pus direct regulamentul de funcționare a serviciului, fără ca anterior să fie dezbătute actele de fundamentare, să fie analizate sursele de finanțare și să fie aleasă modalitatea cea mai bună privind organizarea sa. De asemenea, nu au fost respectate termenele prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, care prevedeau că anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Regulamentul de organizare și funcționare a fost postat pe site-ul Primăriei municipiului Piatra-Neamț înainte cu mai puțin din jumătatea termenului indicat anterior, fără a avea anexate nota de fundamentare, expunerea de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact si/sau fezabilitate, după caz, așa după cum prevăd actele normative în materie. Nu în ultimul rând, nu au fost aduse modificări referitoare la obligativitatea prezentării actelor referitoare la inspecția tehnică și a poliței de răspundere civilă obligatorie. Normele legale care reglementează activitatea RAR stabilesc în mod clar competența persoanelor în măsură să solicite titularilor astfel de documente, între acestea neregăsindu-se persoanele precizate în regulament”, a declarat Vasile-Adrian Niță, prefectul județului Neamț.

Prin procedura demarată de Instituția Prefectului – Județul Neamț față de HCL nr. 49/2022, la începutul lunii martie 2022, Primăria Piatra-Neamț a avut posibilitatea de a intra în legalitate față de toate aspectele precizate mai sus, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

În aceste conditii, singura cale pentru a evita aplicarea gresita a normelor, cuprinse în HCL nr.49/ 2022, precum si disconfortul creat proprietarilor de autoturisme interesați de a deține o parcare de reședință pe domeniul public, a fost sesizarea instantei de contencios administrativ.

Ce s-ar putea întâmpla dacă instanţa va decide că hotărârea respectivă este ilegală, deci nulă? Dincolo de aspecte penale putem vorbi şi de anularea tuturor contractelor de parcări întocmite de la 1 martie precum şi anularea tuturor amenzilor şi taxelor de ridicare a autovehiculelor.

„Din nefericire pentru noi toți, această situație va rămâne blocată până când va exista o sentință definitivă și irevocabilă în această speță. Anul trecut, în luna aprilie, s-a votat și aprobat organigrama Primăriei, înființându-se printre altele și Biroul Administrare Parcări cu 4 posturi. Astfel, existau și timpul și condițiile, pentru a pune in aplicare într-un mod legal și coerent această decizie. Mai mult, conform articolului 15 din contractul încheiat între Primărie și SC Parking SA, exista posibilitatea ca “la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forță majoră și înțelegerea părților”, operatorul să poată continua desfășurarea activității pentru 90 de zile, timp în care Primăria avea posibilitatea să organizeze corespunzător preluarea acestui serviciu. Asta însă nu s-a întâmplat, iar această nepricepere și modul haotic de a lucra au condus la situația în care ne regăsim acum”, a adăugat prefectul Vasile-Adrian Niţă.

primaria piatra neamt

Articolul anterior

FOTO-GALERIE Gospodărie distrusă de un incendiu la Borleşti, din cauza unei ţigări

Articolul următor

Mesajul deputatului Laurențiu Leoreanu pentru credincioșii catolici cu prilejul sărbătorii Paștelui

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.