ISSN 2457 - 3973

S-a înfiinţat Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Neamţ

La iniţiativa Instituţiei prefectului judeţul Neamţ a avut loc, astăzi, 16 octombrie, activitatea de constituire şi organizare a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) de la nivelul judeţului Neamţ, în cadrul întâlnirii lunare a Comisiei de Dialog Social.

Astfel membrii CLDPS şi-au ales preşedintele – Mihai Apopii preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ, precum şi doi vicepreşedinţi – Ioan Popescu, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Mihaela Nechifor preşedintele Asociaţiei Părinţilor Neamţ. Totodată s-au constituit două grupuri de lucru – pentru elaborarea/actualizarea Planului Local de Acţiune în Învăţământ şi pentru monitorizarea implementării planurilor de acţiune ale şcolilor.

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social este o structură partenerială consultativă, fără personalitate juridică, cu atribuţii în domeniul învăţământului profesional şi tehnic, care funcţionează în sprijinul Inspectoratului Şcolar judeţean.

Organizarea şi modul de funcţionare a CLDPS este stabilită de Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice nr.4456 / 2015.

Rolul consultativ al CLDPS se exercită prin acţiuni şi măsuri specifice de elaborare/monitorizare a documentelor de planificare strategică a ofertei de educaţie şi formare profesională prin sistemul de învăţământ profesional şi tehnic (ÎPT) la nivel judeţean/local, precum şi prin formulare de recomandări şi puncte de vedere, asistenţă şi colaborare în plan judeţean vizând domeniul educaţiei, formării profesionale şi dezvoltării resurselor umane, în condiţiile prevăzute de cadrul general de organizare şi funcţionare.

Obiectivul general al activităţii CLDPS este de a contribui, prin dialog social şi prin antrenarea răspunderii publice a celor implicaţi, la armonizarea politicilor, strategiilor şi acţiunilor concrete în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivelul învăţământului preuniversitar cu cerinţele complexe, generale sau specifice ale mediului economic, social şi cultural, la nivel judeţean şi local.

CLDPS se constituie şi funcţionează, la nivelul fiecărui judeţ, în baza unui acord de colaborare voluntară a partenerilor sociali, persoane juridice reprezentative pentru contribuţia la dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic la nivelul judeţului, acord care se încheie pe o perioadă de minimum 6 ani.

CLDPS are o structură multipartită care urmăreşte reprezentarea echilibrată numeric a principalelor categorii de parteneri sociali din fiecare judeţ (între 13 şi 25 de membri) :

  1. a) instituţii şi autorităţi publice, precum: inspectoratul şcolar, Instituţia prefectului, consiliul judeţean, consilii locale/primării, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Direcţia pentru agricultură, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia judeţeană de Prestaţii Sociale;
  2. b) operatori economici: asociaţii patronale şi operatori economici reprezentativi pentru domeniile în care se organizează formare profesională iniţială, Camera de Comerţ şi Industrie. În judeţul Neamţ, operatorii economici au fost stabiliți în urma consultării cu unitățile școlare care au acorduri de parteneriat pentru instruire practică cu aceștia;
  3. c) organizaţii sindicale reprezentative pentru domeniile în care se organizează formare profesională iniţială şi organizaţii ale societăţii civile: organizaţii nonguvernamentale, asociaţii profesionale, asociaţii ale părinţilor.

CLDPS, funcţionează după un Regulament propriu de organizare şi funcţionare, este condus de un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, aleşi din rândul membrilor acestuia prin vot cu majoritatea simplă a membrilor CLDPS, fiind obligatorie reprezentarea celor trei categorii de parteneri sociali.

Secretariatul CLDPS este asigurat de un reprezentant al Inspectoratului Şcolar judeţean.

Decizia de funcţionare a CLDPS ca structură consultativă este elaborată de către Inspectoratul Şcolar, după ce, fiecare instituţie din componenţă a desemnat câte un membru titular și un membru supleant pentru CLDPS.

Articolul anterior

Pare incredibil!!! Proiecte de 62,5 milioane de euro la Primăria Piatra Neamţ!

Articolul următor

Şofer criminal şi laş!!! Poliţiştii nemţeni caută un Iveco sau un Ford!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cel mai popular