ISSN 2457 - 3973

Pare incredibil!!! Proiecte de 62,5 milioane de euro la Primăria Piatra Neamţ!

Proiectele propuse de Primăria Piatra-Neamţ pentru atragerea de fonduri europene în perioada 2014-2020dragos chitic eticheta”Absorbţia fondurilor europene alocate pentru regiunea nord-est, în exerciţiul financiar 2014-2020, reprezintă o prioritate pentru municipalitatea pietreană şi una dintre soluţiile pentru dezvoltarea municipiului Piatra Neamţ. Prin proiectele propuse încercăm să aducem în oraşul nostru în următorii cinci ani investiţii de peste 60 milioane de euro din bani europeni”, a declarat primarul Dragoş Chitic. 

1. CONSERVAREA, RENOVAREA ȘI PROTEJAREA MONUMENTULUI ISTORIC

«RUINE ZID DE INCINTĂ» AMPLASAT ÎN PIAȚA CURTEA DOMNEASCĂ

Axa prioritara 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Proiectul presupune reabilitarea a cca. 190 ml de zid prin următoarele intervenții:

– curățarea pietrei prin sablare sau prin spălare cu substanțe adecvate;

– întregirea pieselor lipsă, inclusiv contraforți și integrarea cromatică;

– refacerea sau repararea glafului de piatră;

– execuție și montaj decorativ din piatră;

– montare piese masive din piatră la partea superioară a contraforților pentru protecția acestora;

– sistematizare la baza zidului pentru realizarea unei zone impermeabile și colectarea apelor de ploaie prin rigole;

– realizarea iluminatului arhitectural.

Valoarea estimată: 600.000 € (fără TVA)

2. REABILITARE CENTRUL SOCIAL “CASTANI” ȘI CANTINA SOCIALĂ

Axa prioritara 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Proiectul constă în:

– Dotarea Centrului “Castani” cu mobilier pentru sălile de educație și dormitoare, cu aparatură pentru bucătărie, amenajarea unei săli de sport și dotarea acesteia și amenajarea curții interioare cu mobilier;

– Înlocuirea instalației termice a Centrului “Castani”;

– Amenajarea pe str. Nufărului a unei Cantine Sociale și dotarea acesteia cu bloc alimentar și echipamente pentru servirea hranei.

Grupurile țintă pentru cele două locații sunt:

– 30 de copii beneficiari ai serviciilor Centrului Social Castani

– aprox. 300 de persoane ce beneficiază de serviciile Cantinei Sociale

Valoarea estimată: 281.000 € fără TVA

  1. AMENAJAREA ȘI EXTINDEREA ZONEI PIETONALE CURTEA DOMNEASCĂ

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Proiectul cuprinde:

– realizarea unei zone pietonale în Piața Ștefan cel Mare (clădirea Telekom până la Hotelul Ceahlău);

– fluidizarea circulației auto prin soluții de deviere a traficului;

– amenajări peisagistice de spații verzi și plantări de arbuști ornamentali;

– achiziționarea de moblier urban;

– realizarea iluminatului public.

Valoarea estimată: 4.137.632 euro fără TVA

  1. CONSTRUIREA LOCUINȚELOR SOCIALE,

LOCUINȚE DE TIP FAMILIAL / LOCUINȚE PROTEJATE

Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților -defavorizate din mediul urban

Proiectul consta in:

– investiţii în infrastructura de locuire

– construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale

– investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;

– crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea / modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);

  1. ACOPERIREA PÂRÂULUI CUIEJDIU

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Proiectul constă în:

– realizarea în zona de amonte a podului de la Unic a doua – patru platforme având lungime minimă de 100 m fiecare, în scopul de a se prelua locurile de parcare situate pe bdul. Dacia din zona podului până în zona Aurora;

– realizarea acceselor pe platforme prin câte două rampe de urcare și coborâre pe strada Orhei și pe bdul. Dacia;

– amenajarea albiei pârâului Cuiejdiu;

– amenajări peisagistice ale spațiilor verzi și plantații în zonele adiacente;

– treceri pietonale amenajate și elemente de mobilier urban pe platforme;

– asigurarea iluminatului public pentru întreaga zonă.

Valoarea estimată: 8.679.000 fără TVA

  1. REALIZAREA PISTELOR PENTRU BICICLISTI

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Proiectul cuprinde construirea de trasee pentru bicicliști și a infrastructuri tehnice aferente. Viitoarele trasee vor uni cartierele municipiului cu zona centrala (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc).

Prin proiect se vor realiza piste pentru bicicliști pe 3 trasee:

TRASEUL nr. 1: Str. Mihai Viteazul – str. Petru Rareș – Bd. Dacia – Bd. Traian – Str. Orhei – lungime 8,376 km. – Darmanesti – Centru ( Intersectie Spital)

TRASEUL nr. 2: Str. 9 Mai – Str. Bistriței – Str. Ecaterina Teodoroiu – Str. Digului – lungime 4,982 km. – Maratei ( zona Bradet_ – pe varianta spre- Precista

TRASEUL nr. 3: Bd. Republicii – Bd. Decebal – Str. Eroilor – Str. Ștefan cel Mare – Str. Liliacului – Str. Prof. Ion Negre – lungime 4,946 Km. –Centru – Precista

LUNGIME TOTALĂ: 18,304 km

Valoarea estimată: 674.100 € fără TVA

  1. REABILITARE CLĂDIRI DE ÎNVĂȚĂMÂNT (școli, grădinițe, creșe, școli profesionale/licee tehnologice)

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Axa prioritara 10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Proiectul prevede:

  1. Creşterea eficienţei energetice prin reabilitarea termică a unităţilor şcolare:

–           izolare termică faţade;

–           refacere sau înlocuire acoperişuri;

–           revizie sau înlocuire instalaţii de încălzire si înlocuire centrale termice;

–           schimbare parchet săli de clasă.

  1. Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare:

–           reabilitare instalaţii sanitare;

–           schimbare instalaţii şi tablouri electrice, introducere sisteme de supraveghere;

–           dotări cu materiale şi echipamente specifice laboratoarelor;

–           extindere săli de sport.

34 de unitati de invatamant vor fi reabilitate si modernizat:

 11 licee:

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA

LICEUL DE ARTA,CORP A+B

COLEGIUL ”CALISTRAT HOGAS”

COLEGIUL TEHNIC + NR.15 A SI CAMIN + CANTINA (FORESTIER),

COLEGIUL TEHNIC ” GH CARTIANU’’

COLEGIUL ”GH ASACHI’’

COLEGIUL DE TRANSPORTURI

COLEGIUL PETRU RARES

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV-STR DRAGOS VODA

LICEUL ECONOMIC, CORP B

LIC TEH ”DIMITRIE LEONIDA’’

13 gradinite si crese :

GRADINITA CU PP NR.10GRADINITA CU PN NR.19 – CIRITEI

GRADINITA CU PP FLOARE DE COLT

GRADINITA CU PP NR.6

GRADINITA CU PN NR.13

GRADINITA CU PN A SCOLII NR.3 (SALA SPORT)

GRADINITA CU PN A SCOLII NR.11-OCOL

GRADINITA CU PP A LIC ”SPIRU HARET’’

GRADINITA CU PP NR.2

GRADINITA CU PP NR.5+CRESA CARPATI

GRADINITA CU PP NR.12+CRESA DARMANESTI

CRESA STR MIHAI EMINESCU NR.6

GRADINITA CU PP ”VERONICA FILIP” +CRESA PRECISTA

CRESA MARATEI

10 scoli generale :

SCOALA NR.1

SCOALA „ELENA CUZA”

SCOALA NR.11

SCOALA NR.3

SCOALA ”NICU ALBU’’

SCOALA ”DANIELA CUCIUC’’

SCOALA NR.8

SCOALA NR.2

SCOALA 7 – VALENI

SCOALA NR.5

Valoarea estimată: : 3.318.255 € fără TVA

  1. REALIZAREA SISTEMELOR DE MONITORIZARE VIDEO PENTRU MANAGEMENTUL TRAFICULUI

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Proiectul constă în:

– Montarea a 100 de camere video de supraveghere în intersecții și zonele aglomerate

– Realizarea unui centru de comandă și supraveghere

– Principalul scop al proiectului în reprezintă fluidizarea traficului rutier

Valoarea estimată: 1.000.000 € fără TVA

  1. EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT URBAN – A REŢELEI LINIILOR DE TROLEIBUZ, REÎNOIREA PARCULUI DE VEHICULE (TROLEIBUZE)

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Proiectul cuprinde:

– reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice aferente întregului sistem prin înlocuirea totală sau parțială a liniei aeriene și a cablurilor subterane de curent;

– extinderea rețelei de troleibuz spre Sala Polivalentă și Ocol;

– extinderea rețelei de troleibuz pe o lungime de 11 km, pentru traseele: Roznov – 5km, Școlile Normale – Ocol – 4 km și Orion – Sala Polivalentă – 2 Km

– înlocuirea stâlpilor de beton cu stâlpi metalici;

– modernizarea și reabilitarea clădirilor din incinta depoului;

– reabilitarea și modernizarea traseului de troleibuz, incluzând reabilitarea carosabilului, inclusiv a rigolelor pentru preluarea apelor pluviale, trotuarelor și refugiilor stațiilor;

– amenajarea și modernizarea stațiilor de călători și introducerea sistemului inteligent de afișaj în stații;

– achiziționarea de autovehicule electrice ecologice (EEV).

Valoarea estimată: 35.163.293 € fără TVA

10. REABILITARE CLĂDIRI PUBLICE –ADMINISTRATIVE: CASA CĂSĂTORIILOR

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prin cresterea eficientei energetice la cladirile publice

Casa Căsătoriilor va funcționa în actuala clădire a SC CMI Urban ce va fi reabilitată. Proiectul cuprinde:

– Amenajarea sediului prin realizarea distinctă a două funcțiuni :

zona publică – holuri, registratura și sala oficiere căsătorii

zona birourilor – spațiul pentru personalul tehnico-executiv;

– Realizarea unor accese separate și lucrări de reparații la fațade:

un acces principal deschis către Piața Curtea Domnească

un acces secundar pentru personalul tehnico-executiv;

– Reabilitarea termică a clădirii prin realizarea anvelopării acesteia;

– Reabilitarea și modernizarea instalațiilor termice, realizarea sistemelor de ventilație și climatizare;

– Înlocuirea corpurilor de iluminat cu altele cu eficiență energetică ridicată.

Valoarea estimată: 1.000.000 euro fără TVA

  1. EXTINDEREA ȘI ÎNLOCUIREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CARBON

Proiectul constă în:

– Înlocuirea sistemului de Iluminat Public clasic cu sisteme de iluminat care utilizează lămpi cu eficiență energetică ridicată și au o durată mare de viață;

– Reabilitare și/sau extindere a sistemului de Iluminat Public în zonele care nu au fost reabilitate până în prezent;

– Realizarea unui sistem de canalizație subterană pentru introducera rețelelor electrice, de internet, de telefonie, în zonele care vor permite această lucrare.

Valoarea estimată: 7.864.500 € fără TVA

Total estimat: 62.500.000 Euro fara TVA

Dupa aparitia ghidurilor specifice, lista mai poate fi modificata. Se pot exclude sau adauga in functie de conditiile de eligibilitate:

-investitii in infrastructura rutiera : 14 km

-realizarea unui camin de batrani;

-reabilitarea termica a blocurilor de locuinte;

-un centru multi-functional pentru servicii sociale in parteneriat cu ONG-urile de profil.

Articolul anterior

Val de Lumină la Piatra Neamț pentru copiii-îngeri

Articolul următor

S-a înfiinţat Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Neamţ

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cel mai popular