ISSN 2457 - 3973

Centru zonal de peste un milion de lei pentru copiii defavorizați din zona Târgu Neamț

 

Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Neamt a lansat, vineri, proiectul de interes judetean ”Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate”. Proiectul este realizat în parteneriat cu Primăriile din Târgu Neamt, Răucesti si Pipirig.

Proiectul îsi propune înfiintarea în judetul Neamt a unui serviciu inovativ de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate, prin intermediul unui centru zonal în orașul Târgu Neamt si a trei servicii comunitare în Târgu Neamt si comunele Răucesti si Pipirig.

În cadrul proiectului, cel putin 150 de copii, din care 25 de etnie romă, vor beneficia de servicii tip ”scoala de după scoală”, ”educație pentru sănătate”, ”consiliere, informare si sprijin pentru copii si părinti”, petrecerea timpului liber, realizate în scopul prevenirii abandonului scolar sau familial al acestora, al îmbunătătirii frecventei scolare si a sistemului de protectie socială a copilului si familiei. De asemenea, se urmăreste înfiintarea/activarea structurilor comunitare consultative la nivelul localitătilor incluse în proiect si înfiintarea unor ”bănci de resurse” pentru sprijinul familiilor cu copii în situatii de risc.

Alături de cei 150 de copii care reprezintă grupul tintă se află si 180 de părinti si/sau reprezentanțt legali – 50 din orasul Târgu Neamt, 110 din comuna Răucesti si 20 din comuna Pipirig.

Activitătile de tip ”scoală după scoală“ se vor desfăsura în 5 locuri din fiecare centru comunitar de resurse destinate copiilor în dificultate si familiilor acestora. Copiii vor merge după orele de curs în sălile special amenajate pentru a servi masa de prânz si pentru a participa la activitătile instructiv-educative, care se vor desfăsura pe durata a 4 ore pe zi. Acestea includ activităti de mentorat, efectuarea temelor pentru ziua următoare si pentru perioada vacantelor, diverse activităti de petrecere a timpului liber. Programul va include distribuirea de rechizite școlare copiilor.

Săptămânal, pe parcursul celor 10 luni de desfasurare a activitatilor cu beneficiarii, se vor organiza si sesiuni de îndrumare si consiliere pe tema educatiei pentru sănătate (igiena personală, curătenia în spatiile locuibile si în spatiile exterioare, alimentatie sănătoasă, prevenirea sarcinii nedorite si planning familial). Sesiunile la care vor participa copiii si părintii vor fi sustinute de cadre medicale cu pregătire superioară sau medie. Sesiunile vor avea durata de 2 ore pe săptămână.

În vacante se vor organiza activităti recreative, constând în jocuri pentru dezvoltarea creativitătii, activităti instructiv-educative, activitati pentru dezvoltarea conditiei fizice si a gradului de socializare. Pentru stimularea creativitătii copiilor, pe timpul vacantelor, acestia vor confectiona obiecte decorative care vor face obiectul unei campanii de strângere de fonduri/ resurse.

”Ne dorim ca implementarea acestui proiect să contribuie la incluziunea socială a copiilor, precum si a membrilor familiilor acestora, prin sprijinul material oferit si prin programele de consiliere si suport susținute de specialistii Centrului zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate Tîrgu Neamt si ai serviciilor comunitare”, a declarat Cristina Păvăluţă, directorul general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt.

Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 – CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009 – 2014 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Are o valoare totală de 1.176.788 lei si se deruleaza pe o perioada de 14 luni.

 

(G.A.)

Articolul anterior

Adrian Bourceanu: Nu cred în speculații. Conferința județeană a TSD va avea loc statutar!

Articolul următor

Trei case în pericol să ardă!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cel mai popular