ISSN 2457 - 3973

Cum poți deveni detectiv particular? Pe 9 iunie are loc concursul la Poliția Neamț!

În conformitate cu prevederile Legii 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, la data de 09.06.2017 orele 10.00, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, str. Eroilor, nr.16, jud.Neamț, se va organiza examenul de atestare a calității de detectiv particular.
Tematica de examinare stabilită de Inspectoratul General al Poliției Române se regăsește postată la afișierul unității, sau poate fi adusă la cunoștința celor interesați, zilnic, în intervalul orar 08.30-09.30, de către ofițerul responsabil din cadrul IPJ Neamț.
Candidații pot depune dosarele până pe data de 25.05.2017, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 5 din Legea nr.329/2003:
– are cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
– posedă cel puţin studii medii şi este absolvent a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, o
rdinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;
– este apt din punct de vedere medical;
– să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

– nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
– a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;
– a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.
Pentru susţinerea examenului de atestare a calitãţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie sã depunã la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamt un dosar( tip sina) care sa cuprinda urmãtoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civilã, în copie legalizatã;
d) actul de studii, în copie legalizatã;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizatã;
f) certificate medicale( fisa medicala tip pusa la dispozitie de IPJ Neamt) şi de testare psihologicã, eliberate de o unitate sanitarã specializatã, respectiv de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaraţie autentificata din care sã rezulte cã îndeplineşte condiţia prevãzutã la art. 5 lit. e) din Legea 329/2003;
i) dovada achitãrii tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, in suma de 139,27 lei ( suma va fi achitata in ziua examenului lacasieria IPJ Neamt).

Articolul anterior

Prefectul Vasile Panaite: ”Am găsit soluții pentru desfășurarea evenimentului Masa Critică Piatra Neamț”

Articolul următor

Erik, unul dintre cei mai valoroși câini de salvare din România se alătură Salvamont Neamț

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *