ISSN 2457 - 3973

Dispoziția primarului privind deratizarea în municipiul Piatra Neamț

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

Prin Viceprimar – Dl. Vasile Popescu, conform Dispoziţiei Primarului nr. 270 din 29.01.2016.

Ţinând cont de adresa înregistrată cu nr. 14.475 din 27.05.2016  prin care Direcţia de Sănătate Publică Neamţ solicită declanşarea acţiunilor de dezinsecţie şi deratizare atât pe spaţiile domeniului public/privat al municipalităţii (spaţii verzi, zone recreaţionale, reţeaua de canalizare) cât şi pe spaţiile  deschise/închise comune ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea) pe care le deţin cu orice titlu asociaţiile de proprietari/locatari, societăţile comerciale, instituţiile publice şi în gospodăriile individuale;

Văzând referatul nr. 14.475 din 30.05.2016 prin care Serviciu Gospodărie Comunală şi Investiţii – Biroul Gospodărie Comunală propune începerea lucrărilor de dezinsecţie – deratizare pe raza municipiului Piatra Neamţ;

DISPUN

ART.1 – Se declanşează acţiunile de dezinsecţie – deratizare pe raza municipiului Piatra Neamţ, pe spaţiile domeniului public/privat al municipalităţii (spaţii verzi, zone recreaţionale, reţeaua de canalizare) cât şi pe spaţiile  deschise/închise comune ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea) pe care le deţin cu orice titlu asociaţiile de proprietari/locatari, societăţile comerciale, instituţiile publice şi în gospodăriile individuale, după   cum urmează:

  • 05.2016 – 06.06.2016 – etapa preoperaţională – în această perioadă Primăria Municipiului Piatra Neamţ va informa populaţia prin mijloace mass – media despre obligaţia cetăţenilor cu gospodării individuale, operatorilor economici, instituţiilor publice şi asociaţiilor de proprietari/locatari de a asigura combaterea şi stingerea focarelor determinate de insecte şi rozătoare vectoare, purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu, precum şi despre perioada de desfăşurare a operaţiunilor de combatere chimică a vectorilor biologici şi măsurile ce trebuie luate în vederea prevenirii unor accidente sau intoxicaţii la om şi animale;

–      06.06.2016 – 20.06.2016 – etapa operaţională – în această perioadă se vor desfăşura efectiv     operaţiunile dezinsecţie şi deratizare atât pe spaţiile domeniului public/privat al municipalităţii (spaţii verzi, zone recreaţionale, reţeaua de canalizare) cât şi pe spaţiile  deschise/închise comune ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea) pe care le deţin cu orice titlu asociaţiile de proprietari/locatari, societăţile comerciale, instituţiile publice şi în gospodăriile individuale, de pe raza municipiului Piatra Neamţ, perioadă ce se poate prelungi dacă condiţiile meteorologice nu vor fi favorabile;

  • Etapa postoperaţională va implica personalul specializat din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ şi va finaliza cu un control entomologic pentru evaluarea eficienţei operaţiunilor executate.

ART.2 – Operatorul S.C. Salubritas S.A. ce va executa activităţile are obligaţia de a executa rapel pe suprafeţele unde se va mai constata prezenţa vectorilor.

ART.3 – Serviciul Administraţie Publică şi Juridic va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Serviciu Gospodărie Comunală şi Investiţii pentru luare la cunoştinţă, aducere la îndeplinire şi comunicare către instituţii/persoane interesate.

 

Viceprimar, 

Vasile Popescu,

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretarul Municipiului, 

Florin Fecic

 

 

Articolul anterior

Victor Ponta: Am venit la Neamț în special pentru Ionel Arsene, Liviu Harbuz și Gheorghe Oprea

Articolul următor

Ponta către Arsene: Aici nu câștigați neamțu’ ci Neamțul!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.