ISSN 2457 - 3973

Dispoziţie a Primăriei Piatra-Neamţ privind închiderea circulaţiei rutiere pe mai multe străzi din oraş

  ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

D I S P O Z I Ţ I E

privind restricționarea circulaţiei rutiere pe traseul Platou Curtea Domnească – Str. V. A. Urechia – Piața Ștefan cel Mare – Str. Orhei – Str. Mihai Viteazu – Str. Petru Rareș – Str. Ștefan cel Mare – Str. Eorilor –– Str. Ștefan cel Mare – Platou Curtea Domnească din Municipiul Piatra-Neamţ

 

           În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluționa şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În conformitate cu prevederile art.5 alin.7) din O.U.G. nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice,

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

 

Având în vedere avizul favorabil al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr.  601361 din 31.05.2024, înregistrat la sediul instituţiei noastre cu nr. 22064 din 31.05.2024;

În baza Referatului înregistrat sub nr. 22066 din 31.05.2024, prin care Direcția Urbanism – Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport, propune restricționarea circulaţiei rutiere pe traseul Platou Curtea Domnească – Str. V. A. Urechia – Piața Ștefan cel Mare – Str. Orhei – Str. Mihai Viteazu – Str. Petru Rareș – Str. Ștefan cel Mare – Str. Eorilor –– Str. Ștefan cel Mare – Platou Curtea Domnească din Municipiul Piatra-Neamţ, în vederea desfășurării evenimentului ”Caravana Piatra pe bicicletă”,

şi în conformitate cu prevederile art. 155 alin.1 lit.(d) alin.5 lit.(a) şi ale art.196 alin.1 lit.(b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N

ART. 1 – Se restricționează circulaţia rutieră pe traseul Platou Curtea Domnească – Str. V. A. Urechia – Piața Ștefan cel Mare – Str. Orhei – Str. Mihai Viteazu – Str. Petru Rareș – Str. Ștefan cel Mare – Str. Eorilor –– Str. Ștefan cel Mare – Platou Curtea Domnească din Municipiul Piatra-Neamţ, în data de 02.06.2024, în intervalul orar 17:00 – 18:00, condiționat de respectarea prevederilor avizului Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ, Biroul Rutier nr.                  din 31.05.2024.

ART. 2 – Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra- Neamţ şi Poliţia Locală Piatra- Neamţ vor pune în aplicare prevederile prezentei.

ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Urbanism, pentru luare la cunostinţă, precum şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ, Poliţiei Locale a Municipiului Piatra-Neamţ  pentru ducerea la îndeplinire.

 

 

PRIMAR                                                             Contrasemnează

Andrei CARABELEA                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Oana-Roxana CATZAITI

 

 

Nr. 1158

Din 31.05.2024

 

X.DP/C.A.C.T./AZ/4ex. 31.05.2024

                                                                          

Articolul anterior

Sâmbătă, 1 iunie, se deschide  prima piața volantă din Piatra-Neamț  

Articolul următor

Cătălin Drulă, președintele USR: “Nemțenii trebuie să știe că un vot pentru PNL este un vot pentru PSD. Schimbarea rreală este Dreapta Unită!”

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cel mai popular