NewsAllert :

Situaţia infectărilor pe fiecare localitate din Neamţ: cazuri confirmate, vindecate, decese, testate! (marţi – 2 martie 2021)

Sfaturi de la OPC Neamţ pentru cumpărătorii şi comercianţii produselor de Mărţişor

Cutremur de 4,2 grade produs în România, noaptea trecută. Harta seismică de risc include judeţul Neamţ. (foto)

Incidenţa COVID-19 pe fiecare localitate din Neamţ: verde, galben şi roşu! (sâmbătă – 27 februarie)

Marius Novac (PSD): Ce au în comun cei doi viceprimari de Piatra-Neamţ?!

Accesul la E-ON Piatra-Neamţ, doar cu programare on-line! Ce vor face pensionarii sau cei fără internet?

Bărbat salvat de pompierii ISU Neamţ, din fântâna adâncă de 12 metri

Preotul din Neamţ care şi-a prevestit moartea şi a decedat la 40 ani, pomenit de colegii din Constanţa

Florentina Moise (PSD): “Domnule primar Carabelea, continuați, cu obrăznicie, să ignorați prevederile Codului Administrativ!”

Primăria Piatra-Neamţ mută în instanţă meciul cu Prefectura pe alegerea ilegală a viceprimarului Lehăduş

Florentina Moise: “Prefectul a dat dreptate PSD! Primul pas pentru reinstituirea legalităţii în C.L. Piatra-Neamţ!”

Alegerea vicepreşedinţilor CJ Neamţ, contestată la Prefectură

Prefectura Neamţ: Alin Lehăduş a fost ales viceprimar de Piatra-Neamţ cu ÎNCĂLCAREA LEGII!

ALERTĂ – Incendiu la o casă din Piatra Şoimului

Bărbat din Neamţ condamnat la 9 luni de închisoare cu executare pentru că a furat o … pungă de cafea!

 • 2 martie 2021

ISSN 2457 - 3973

Peste 300 de nemțeni așteaptă să depună dosare prin ”Casa verde”! Mulți au stat peste noapte la APM Neamț!

Sute de nemțeni sunt la această oră în fața Agenției de Protecție a Mediului Neamț și așteaptă să depună dosarele pentru finanțare prin programul ”Casa verde”. Mulți dintre ei au venit la AMP Neamț încă de duminică, de la prânz, pentru a fi siguri că beneficiază de banii oferiți de Agenția Fondului de Mediu.

S-a făcut și o listă de așteptare care a fost preluată luni de jandarmii veniți să calmeze eventualele situații tensionate. coada-apm-neamt2

Directorul APM Neamț, Iulian Jugan, a suplimentat numărul celor care preiau dosarele astfel încât să fie redus timpul de așteptare. Totodată, dacă cererile au fost redactate de mână deși procedura obligatorie cere tehnoredactarea acesteia, angajații APM Neamț refac aceste cereri.

”Ne-am implicat pentru a-i ajuta pe oameni. Chiar dacă de la centru ni s-a cerut să avem 2 persoane care preiau dosarele, am decis să fie 3 angajați care să se ocupe de acest lucru. De asemenea, dacă procedura nu a fost respectată în sensul tehnoredactării cereri, fiind completate de mână, angajații noștri le tehnoredactează pentru a fi dosarele conform legii. Aceste dosare vor primi finanțare în ordinea depunerii lor. În momentul în care se va atinge plafonul bugetului alocat județului Neamț, softul de la Agenția Fondului de Mediu va anunța automat acest lucru”, a declarat Iulian Jugan, directorul APM Neamț. iulian-jugan-apm

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat Programul „Casa Verde” Clasic pentru persoane fizice, program care se desfășoară în baza Ghidului de Finanțare (publicat în Monitorul Oficial) și a dispoziției Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Dosarele de finanțare pentru Programul„Casa verde” – persoane fizice pot fi depuse la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, în sesiunea programată între 10 și 24 octombrie 2016, până la epuizarea fondurilor alocate.

Prin Programul „Casa Verde” populația poate beneficia de finanțare prin Administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor de încălzire clasice cu cele care folosesc energie verde, regenerabilă. Bugetul alocat pentru  județul Neamț este de1.403.760 lei.

Echipamentele finanțate pentru populație prin programul ”Casa Verde” sunt panourile solare și pompele de căldură, cunatumul finanțării nerambursabile prin AFM fiind în funcție de tipul instalației, astfel:

 • până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
 • până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
 • până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiții:

 1. a) este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
 2. b) este proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 3. c) nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/ bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 4. d) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 5. e) nu a mai primit finanţare în cadrul aceluiaşi program pentru acelaşi imobil în sesiunile derulate anterior.

Informații utile

Dosarul de finanţare poate fi acceptat doar dacă este depus PERSONAL (ATENȚIE!!!! Nu sunt acceptate dosarele depuse de către alte persoane decât solicitantul), cu verificarea actului de identitate. Dosarul va fi legat (în dosar cu șină), paginat (toate paginile scrise se numerotează) şi opisat (pentru fiecare document se va preciza pagina de la care începe numerotarea acelui document), într-un singur exemplar, în plic (nesigilat).

APM Neamț primește dosarele de finanțare în interiorul sesiunii de depunere a cererilor și în limita fondurilor alocate fiecărui județ, actualizate automat de aplicația informatică. Dacă suma disponibilă este mai mică decât suma solicitată prin cererea de finanțare, agenția teritorială nu acceptă depunerea dosarului respectiv. Din momentul epuizării fondurilor disponibile agenția teritorială nu mai primește dosare și face publică  această situație prin postarea unui anunț la sediul acesteia

În cadrul sesiunii de depunere se primește doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcţie şi teren. Nu se primesc cereri de finanțare care cumulează cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se acceptă o singură cerere de finanţare pentru acel imobil, în cadrul sesiunii de depunere.

Cererea de finanţare poate fi acceptată dacă este completată prin tehnoredactare computerizată. Conținutul dosarului de finanțare, cererea de finanțare și declarația pe propria răspundere în format electronic se găsesc pe site-ul AFM București  – www.afm.ro – secțiunea Casa verde clasic.

Dosarul de finanţare va cuprinde:

 1. a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
 2. b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;
 3. c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;
 4. d) actul de identitate al solicitantului, în copie;
 5. e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;
 6. f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
 7. g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;
 8. h) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;
 9. i) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;
 10. j) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;
 11. k) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
 12. l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;
 13. m) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;
 14. n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.

În situația în care există diferențe între adresa din extrasul de carte funciară și actul de identitate se va depune documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului. Dacă două persoane, soț și soție, sunt proprietarii imobilului pe care se implementează proiectul, aceștia sunt coproprietari și este obligatorie depunerea declarației notariale.

Articolul anterior

Raed Arafat, la Piatra Neamț, despre drama din ”Colectiv”: Se poate repeta oricând, oriunde în România!

Articolul următor

Am avut dreptate! Cătălin Drăgușanu s-a înscris în PNL Neamț! Va candida la parlamentare!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *