ISSN 2457 - 3973

Primăria Piatra-Neamţ, dispoziţie privind închiderea circulaţiei rutiere pe strada Pictor Nicolae Grigorescu

                                                                                                                          ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind închiderea circulaţiei rutiere pe strada Pictor Nicolae Grigorescu din Municipiul Piatra-Neamţ

 

           În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluționa şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În conformitate cu prevederile art.5, alin.7, din OUG nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice,

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ

 

Având în vedere avizul favorabil al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr.298437 din 31.08.2023 înregistrat la sediul instituţiei noastre cu nr. 35816 din 01.09.2023,

În baza Referatului înregistrat sub nr.35818 din 01.09.2023, prin care Direcția Patrimoniu – Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport propune închiderea circulaţiei rutiere pe strada Pictor Nicolae Grigorescu din Municipiul Piatra-Neamţ, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a conductei de apă.

şi în conformitate cu prevederile art. 155, alin.1  lit.(d), alin.5 lit.(a) şi ale art.196 alin.1 lit.(b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N

ART. 1 – Se închide circulaţia rutieră pe strada Pictor Nicolae Grigorescu din Municipiul Piatra-Neamţ în data de 02.09.2023 orele 08.00-16.00, condiționat de respectarea prevederilor avizului Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ nr.298437 din 31.09.2023.

ART. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de către S.C. Moldocor S.A. iar Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală Piatra-Neamţ vor pune în aplicare prevederile prezentei.

ART. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Patrimoniu, pentru luarea la cunostinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ, Poliţia Locală Piatra-Neamţ, S.C. Moldocor S.A..

 

 

 

 

PRIMAR                                                             Contrasemnează

Andrei CARABELEA                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Oana-Roxana CATZAITI

 

 

 

Nr. 2329

 

 

 

Articolul anterior

Iată şcolile din Neamţ cu probleme, înainte de începerea noului an de învăţământ

Articolul următor

Accident cu 3 victime la Săvineşti

Un comentariu

  • Nu s-a oprit nici o circulație, nu s-a schimbat nimic. Minciuni, minciuni, minciuni!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *