ISSN 2457 - 3973

Protest al angajaţilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului, împotriva discriminării salariale

Angajații din cadrul  Agenției  pentru Protecția Mediului  Neamț protestează în  continuare  împotriva discriminării salariale, împreună cu ceilalți colegi de la Agențiile Județene din țară. Vom protesta până când se va conștientiza importanța muncii noastre și se va realiza alinierea salarizării noastre cu celelalte instituții subordonate Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor.

Prin serviciile de avize, acorduri, autorizații din cadrul APM Neamț, se emit acte de reglementare pentru proiecte finanțate prin programe de finanțare naționale și europene (PNRR, FEADR, Anghel Saligny, PNDL, etc)  Activitatea de emitere a actelor de reglementare din punct de vedere al mediului este o activitate complexă care ia în considerare impactul asupra mediului natural, cu accent deosebit pe ariile naturale protejate, așezările umane și corpurile de apă.

De asemenea, Agenția pentru Protecția Mediului Neamț asigură secretariatul tehnic pentru instalațiile aflate sub incidența Directivei SEVESO (Directiva UE referitoare la accidentele majore datorate substanțelor chimice periculoase),

În cadrul serviciilor de Monitorizare și Laboratoare se gestionează funcţionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza calității aerului, zgomotului, precum şi a radioactivităţii mediului (la Piatra Neamț și Ceahlău-Toaca), se asigură colectarea şi validarea datelor primare necesare evaluării calităţii aerului.

Compartimentul de biodiversitate participă la comisiile de constatare și evaluare a pagubelor produse de urs, lup, ras si zimbru  de când a apărut HG nr.3/2023 (privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de sălbatică).

Pentru proiectele / activitățile care sunt amplasate în arii naturale protejate, APM Neamț analizează compatibilitatea acestora cu Planurile de management și impune condiții specifice.

APM Neamț emite autorizaţii pentru recoltarea/capturarea şi/sau achiziţionarea şi/sau comercializarea unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatice de către persoane juridice.

În domeniul gestionării deșeurilor, APM Neamț colectează și validează raportările specifice pentru instalațiile pentru incinerarea deșeurilor, operatorii economici care gestionează fluxuri speciale de deșeuri: deşeuri de echipamente electrice şi electronice, vehicule scoase din uz, ambalaje și deșeuri de ambalaje, baterii şi acumulatori şi deşeurile provenite din utlizarea acestora, uleiuri uzate, aprobă formulare de transport deseuri periculoase, verifică și validează datele din ancheta statistică privind gestionarea deșeurilor.

Agențiile pentru Protecția Mediului își desfășoară activitatea sub coordonarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și au aceleași responsabilități și atribuții în implementarea politicilor și a legislației în domeniul protecției mediului la nivel județean. Este esențial ca această egalitate să se reflecte și în nivelul salariilor.

Nu cerem decât alinierea salariilor, așa cum s-a procedat și în cazul altor instituții. Nu solicităm privilegii suplimentare față de alte instituții județene, ci doar încetarea discriminării și respectarea drepturilor noastre legitime!

Articolul anterior

Întrerupere temporară furnizare apă în sat Săbăoani din comuna Săbăoani

Articolul următor

Traficanţi de droguri din Târgu Neamţ, reţinuţi de procurorii anti-mafia

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cel mai popular