ISSN 2457 - 3973

Scrisoare deschisă a judecătorilor și procurorilor cu privire desecretizarea arhivei fostului serviciu secret al Ministerului Justiției

DOMNULUI DACIAN CIOLOȘ PRIM – MINISTRUL ROMÂNIEI

DOAMNEI RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ MINISTRUL JUSTIȚIEI

 

Stimate Domnule Prim – Ministru, Stimată Doamnă Ministru, Asociația Magistraților din România (AMR), reprezentată legal de judecător Gabriela Baltag, Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), reprezentată legal de judecător Dana Gîrbovan și Asociația Procurorilor din România (APR), reprezentată legal de procuror Constantin Sima, asociații profesionale reprezentative ale magistraților, au luat cunoștință, ca urmare a publicării pe site-ul Ministerului Justiției, în data de 25 iulie 2016, de existența proiectului de Hotărâre privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție, supus dezbaterii publice.

Potrivit Notei de fundamentare, ale cărei aspecte nu se regăsesc transpuse întocmai și în propunerea concretă de act normativ, emiterea acestuia este justificată de existența unei situații urgente care ar constitui temei pentru examinarea arhivei fostei D.G.P.A., menționată ca fiind, în prezent, sigilată și sub custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea inventarierii, accesării documentelor de interes pentru justițiabili și a distribuirii, respectiv, predării acestor înscrisuri către autoritățile competente.

Proiectul hotărârii de guvern statuează asupra înființării unei Comisii pentru inventarierea și predarea documentelor din arhiva fostei D.G.A.P., a cărei componență, așa cum este menționată, exclude participarea reprezentanților asociaților profesionale ale magistraților, împrejurare deosebit de gravă întrucât înscrisurile îi vizează, în special, pe judecători și procurori. Această comisie are, printre atribuții, și formularea de propuneri în legătură cu documentele inventariate sau predarea celor clasificate, respectiv, a înscrisurilor 2 propuse spre distrugere, unei ,,structuri de securitate din cadrul Ministerului Justiției”, fără a exista nicio mențiune concretă, niciun indiciu despre această ,,structură”.

Prin urmare, considerăm, în mod justificat, necesar ca inițiatorul proiectului de hotărâre – Ministerul Justiției – să își îndeplinească minima obligație de a lămuri de îndată mai multe aspecte ce țin de manifestarea principiului transparenței decizionale, pe care îl invocă, printre altele, în promovarea actului normativ, dar, mai ales, să răspundă întrebărilor pe care magistrații acestei țări sunt îndreptățiți să le formuleze, prin intermediul asociațiilor profesionale, titularele prezentului demers, referitor la următoarele aspecte:  Precizarea denumirii clare a „structurii” de securitate din cadrul Ministerului Justiției care va primi în custodie și va gestiona, după cum se înțelege, parte din arhiva fostei D.G.A.P., precizarea temeiului legal, a modalității de înființare a componenței și modului de selectare a membrilor, precum și a atribuțiilor acestei „structuri”;  Menționarea dacă în sistemul judiciar mai există, în prezent, alte ,,structuri de securitate”, în caz afirmativ, impunându-se precizarea, printr-un act oficial, a temeiului legal și a datei înființării, a denumirii, a modalității și condițiilor de constituire, a componenței și atribuțiilor, pentru fiecare astfel de organism;  Aducerea la cunoștință a componenței comisiei înființate în baza Hotărârii Guvernului nr. 127/2006, potrivit ordinului emis de ministrul justiției, cu enumerarea concretă a atribuțiilor, responsabilităților, modalității/procedurii efective în care și-a desfășurat activitatea această comisie, precum și cu prezentarea rapoartelor intermediare, (pentru situațiile în care asemenea acte au fost întocmite), dar, mai cu seamă, a raportului final și/sau a oricărui alt document care poate fi asimilat unei descărcări de atribuții/sarcini/îndatoriri/responsabilități, întocmit la momentul predării arhivei fostei D.G.A.P. în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor – bunăoară, (dar fără a se limita la) procesul verbal de predare-primire;  Lămurirea înțelesului concret și a finalității urmărite prin reținerea, în conținutul proiectului de act normativ, a mențiunii că documentele din arhiva fostei D.G.A.P. – fără formularea vreunei distincții în ce privește natura acestora -, vor fi puse, după inventariere, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice. 3 Stimate Domnule Prim – Ministru, Stimată Doamnă Ministru, Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) și Asociația Procurorilor din România (APR) sunt consternate să descopere, de pe o zi pe alta, că un subiect atât de important pentru sistemul judiciar, cum poate fi calificată arhiva fostei D.G.A.P. – administrată, gestionată și predată anterior în condiții nelămurite nici până în prezent, după mai bine de 10 ani de la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 127/2006 privind desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției -, constituie astăzi tema unei propuneri de act normativ ce se dorește a fi adoptat în grabă, cu evidente lacune, în măsură să genereze alte disfuncții, în viitor. Situația este cu atât mai gravă cu cât un astfel de demers are loc fără o consultare reală a sistemului judiciar, direct interesat în aflarea adevărului despre această ,,pată neagră” a istoriei sale, întrucât, din punct de vedere legal, justiția se află în perioada vacanței judecătorești, iar așazisa dezbatere publică, enunțată pe site-ul Ministerului Justiției, nu este în măsură să conducă la remedierea deficiențelor anterior semnalate.

Domnule Prim – Ministru, Doamnă Ministru, asociațiile profesionale ale magistraților vă solicită să luați act de cererea pe care magistrații acestei țări v-o înaintează, solicitând să primească, înainte de adoptarea actului normativ, răspunsuri legitime la întrebările menționate în această scrisoare deschisă, dar, mai ales, să aibă posibilitatea de a formula, în condiții de normalitate și într-un termen rezonabil, propuneri care să împiedice emiterea unui act normativ cel puțin la fel de îndoielnic/discutabil ca acelea adoptate anterior, în aceeași materie.

Domnule Prim – Ministru, Doamnă Ministru, cunoaștem faptul că puterea de decizie vă aparține, același lucru fiind valabil și în ce privește responsabilitatea pe care suntem convinși că v-o asumați de fiecare dată, dar suntem nevoiți să vă amintim că tema arhivei D.G.A.P. reprezintă un subiect care nu este, în aceste zile, o prioritate a sistemului judiciar. Trecutul așteaptă, oricum, să primească răspunsurile cuvenite într-un viitor cât mai apropiat și, prin raportare la acest considerent, ce ține nu doar de 4 probitatea profesională sau de respectarea unor instituții juridice, ci și de onoare, considerăm, în mod îndreptățit, că se impune ca acest proiect să primească dovada bunei-credințe și a profesionalismului, elemente obligatorii și cumulative, în orice proces de legiferare, motiv pentru care vă solicităm să nu procedați la adoptarea hotărârii de guvern până când nu vor fi lămurite toate aspectele pe care am înțeles să le identificăm în această procedură declanșată precipitat, fără nicio justificare real și profund fundamentată.

Cu deosebită considerație,

judecător Gabriela Baltag, Preşedinte Asociaţia Magistraţilor din România judecător

Dana Cristina Gîrbovan, Președinte Uniunea Națională a Judecătorilor din România

procuror Constantin Sima, Președinte Asociația Procurorilor din România

Articolul anterior

Comunicat de presă CJ Neamț

Articolul următor

Conflictul PNL-PSD pe tema infecțiilor din spital continuă! RUŞINE!!! Drama unei familii, exploatată politic!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *